Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Renovasjon

HAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes kommuneLurøy kommuneNesna kommuneRana kommuneRødøy kommune og Træna kommune. ​

HAF er en aktiv pådriver for en grønnere hverdag med gode løsninger for både hushold og gjenbruk. Vi håndterer avfall fra seks kommuner på Helgeland.

Mer informasjon om bl.a. hvor du kan levere avfall, hvordan kildesortere, bestille dunk finner du på HAF sine hjemmesider http://haf.no/ 

​Oversikt over når din dunk tømmes finner du på HAF
sine hjemmesider - http://haf.no/naar-toemmes.html

I renovasjonsforskriften finner du bl.a. informasjon om abonnentens og  HAS`s plikter, dispensasjon og klager. Renovasjonsforskriften kan lastes ned i sin helhet på HAF sine hjemmesider
http://haf.no/haf/om-haf.html

Beskrivelse

​Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

 

 
Pris

​På HAF sine hjemmesider finner du informasjon om gjeldende priser og gebyrer
http://haf.no/priser.html 

Samarbeidspartnere

​HAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes KommuneLurøy KommuneNesna KommuneRana KommuneRødøy Kommune og Træna Kommune

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste.Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Kontakt oss

Kontakt HAF
www.haf.no
Epost: haf@haf.no
telefon: 75 19 82 00