Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

PP-tjenesten

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst behov for spesialpedagogisk hjelp.
Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i blant annet

 • tidligere eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Målgruppe
Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

 • tidligere eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

For mer informasjon om Rana pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 
Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Søknadsveiledning

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Søknadsbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Søknadsmerknader

Når barn får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utenfor bostedskommunen etter avtale, og når barn blir plassert av barnevernstjenesten utenfor bostedskommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Se forskrift til opplæringslova § 18-1.

Lovpraksis

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Ansvarlig enhet

​Adr: Saltfjellvn. 14  8613 Mo i Rana
Tlf:  75 14 54 40 
E-post:ppt@rana.kommune.no​