Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Emneord (los) Parkering, Parkering

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift...

Beskrivelse
Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift...
 
Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Søknadsveiledning

​Retningslinjer finner du i ichtmForskrift om parkering for forflytningshemmede utarbeidet av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

 

Søknadsvedlegg

Legeattest

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Kontakt oss

​Rana kommune, Trafikk- og parkeringsseksjonen,

Postboks 173, 8601  Mo i Rana ​ ​

Besøksadresse: Nesnaveien 30, 8622 MO I RANA

Telefon: ​75 14 53 30 ​ / 90 85 30 93

epost: parkering@rana.kommune.no ​ ​

Ansvarlig enhet
Utførende enhet