Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ledsager må være fylt 16 år.

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

 
Kriterier

​Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.
Bistandsbehovet må normalt ha en varighet på minst 2-3 år.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Samarbeidspartnere

​Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Ledsagerbeviset kan brukes i hele landet der arrangør, trafikkselskap eller institusjoner som krever billett eller inngangspenger har akseptert ordningen.

Ledsagerbeviset aksepteres ikke av alle, du må derfor selv undersøke om beviset aksepteres der du skal.

icpdfHvor kan ledsagerbeviset benyttes.pdf

Søknadsveiledning

​Har du spørsmål om ordningen, eller hvordan du skal søke. Ta kontakt med konsulent for funksjonshemmede Liv-Karin Rørvik tlf. 751 45 423 / 952 54 223   e.post: liv.karin.rorvik@rana.kommune.no

Søknadsskjema

icpdfSøknadsskjema ledsagerbevis.pdf

Søknaden sendes:

Rana kommune, fritidsavdelingen 

Postboks 173

8601  Mo i Rana

Merkes med "ledsagerbevis"

Husk vedlegg. Passbilde og uttalelse fra helsepersonell.

 

Søknadsvedlegg

Søknaden vedlegges passfoto og uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

For å få behandlet søknaden MÅ passbilde og uttalelse fra helsepersonell vedlegges søknaden

Klagemulighet

​Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2 ledd påklages til det kommunale klageorgan.

Lovpraksis

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Kontakt oss

Fritidsavdelingen​
Liv-Karin Rørvik tlf 75 14 50 00

Ansvarlig enhet