Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Forbud mot oljefyring

Fra og med 2020 vil det være forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Hvis du bruker oljefyring i dag kan du få støtte til å bytte til fornybar oppvarming.

Beskrivelse

Fra og med 2020 vil det være forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Forbudet vil gjelde for alle boliger og bygninger i Norge, men med noen få unntak.

  • I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin. Det samme gjelder for industribygninger.
  • Driftsbygninger i landbruket og sykehus får noen ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltakene. 
  • Kommunen kan også i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.

Hvis du fyrer med gass eller biofyringsolje, vil ikke forbudet gjelde deg.

Forbudet gjelder kun oppvarming i bolig, og ikke bygging eller annen produksjon.

 
Målgruppe

Det er både huseier og bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge reglene.

Kriterier

​Når oljefyring tas ut av bruk, må eventuell nedgravd oljetank fjernes. Fjerning av nedgravd oljetank må meldes til feietjenesten i kommunen.

Pris

Kommunen vil gjennomføre kontroller for å sikre at forbudet overholdes. Kommunen kan ta et gebyr for kontrollen.

Søknadsbehandling

Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet. Et slikt tilfelle kan for eksempel være at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig høye kostnader eller viser seg å være teknisk svært utfordrende å overholde.

Ønsker du å søke om unntak kan du kontakte oss.

Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Dette er et lovpålagt forbud fra og med 1. januar 2020.

Kontakt oss

​Spørsmål om oljefyring og nedgravde oljetanker kan rettes til mommunens avdeling for miljø og landbruk: ​hilde.sofie.hansen@rana.kommune.no eller til feietjenesten: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no