Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

​Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Beskrivelse

​Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Hvor ofte det skal feies, avgjøres etter feietjenestens risikovurdering på grunnlag av sotmengde, sottype, skorsteinstype, bygningstype, type bebyggelse mv. Hvor ofte det skal føres tilsyn, avgjøres etter feietjenestens risikovurdering på grunnlag av fyringsanleggets tilstand ved siste tilsyn (herunder slitasje, feil og mangler, type fyringsanlegg osv.), bygningstype, type bebyggelse, endringer på fyringsanlegget mv. 

Tjenesten omfatter både helårsboliger og fritidsboliger. Feiing og tilsyn i fritidsboliger utføres etter avtale.

 
Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Pris

​Se eget dokument på siden Feiing og Tilsyn

Søknadsveiledning

Eier/bruker av bolig eller fritidsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn med sms noen dager før. 

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feietjenesten. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er satt opp eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies) eller ingen er til stede når feieren skal utføre tilsyn, vil tjenesten ikke bli utført. Du kan ta kontakt med feietjenesten for ny avtale.

Det kan også avtales ekstra feiing eller tilsyn. Feietjenesten kan også kontaktes for bistand ved fyringsproblemer eller generell veiledning om fyring, fyringsanlegg og brannvern.

Søknadsbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Lovpraksis

​Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebygging § 17.

Kontakt oss

​E-post: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no

Tlf: 75 14 58 05

Ansvarlig enhet