Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Du kan søke om å få få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. 

Beskrivelse

Du kan søke om å få få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

 
Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsveiledning

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ .

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet på bakgrunn av skatteoppkreverens innstilling i saken.

Klagemulighet

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Lovpraksis

Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.