Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Borgerlig vielse

Emneord (los) Ekteskap

I fra 1. januar 2018 er det kommunen som foretar vielser. En kommunal vielse gifteringerer en enkel seremoni. Det borgerlige vielseritualet blir brukt. Det er ordfører og varaordfører som vier i Rana kommune. Å vie seg i Rana kommune er gratis.

Vielsen finner sted i kontortiden på rådhuset, fredag kl. 14.00 - 15:00 i formannskapssalen (event. annet lokale på rådhuset etter avtale). 

Mulighet for tilrettelegging:

  • Kommunen vier på norsk, men kan også vie på engelsk. Hvis dere ønsker et annet språk må dere ta med tolk.
  • Blir det kunstneriske innslag, må det gis beskjed på forhånd.
  • Hvis dere ikke har vitner, kan kommunen stille opp med et vitne.
  • Fotografering og filming kan skje under og etter seremoni i forståelse med paret.
  • Det er avgiftsparkering utenfor rådhuset.

Vielsen

  • Paret må møte senest 10 minutter før vielsen. Gyldig legitimasjon (førerkort, pass eller bankkort med bilde) vises frem, gyldig opppholdstillatelse og prøvingsattest være gyldig på tidspunktet for vielsen.

Annet:

  • Seremonirommet er formannskapssalen. Der er det plass til ca. 20 personer (sittende).
  • Etter vielse undertegner ekteparet, vitnene og vigsleren vigselsbok. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.
 
Søknadsveiledning

Før paret gifter seg må Skatteetaten sjekke om paret oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan par søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at paret logger seg inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. En prøvingsattest er gyldig i fire måneder.

Paret må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer. Har en av partene vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker ekteparet å endre navn, må de fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får paret melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten. Prøvingsattesten kan sendes videre fra Altinn i en e-post til kommunen, eller skrives ut og sendes.

Paret må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien.

 

Søknadsskjema
Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Kontakt oss

​Bestilling av vielse kan gjøres via elektronisk skjema
Bestilling av vielse
eller på telefon til Birgitte Lorentzen
- tlf. 75 14 50 00.
Prøvingsattest legges ved søknad/leveres servicetorg ved bestilling av tid.

Vigsler skal senest avtales en uke i forveien.