Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Avløserordningene i jordbruket

Emneord (los) Avløsertilskudd

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Skjema for avløsertilskudd ved ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom. Den elektroniske tjenesten er tilgjengelig i Altinn, men du kan også få det ved å henvende deg til kommunen.
Vedleggene går fram av skjemaet.

Frist for søknad om avløsertilskudd ved ferie og fritid er 20. januar året etter avløsningen.

Kommunen behandler saken så snart som mulig, innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Beskrivelse

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

 
Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier

Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Søknadsveiledning

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet (se nedenfor). Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til kommunen.

Søknadsskjema

Skjema for avløsertilskudd ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Søknadsvedlegg

Dette avhenger av hvilken type avløsning du søker og går fram av skjemaet.

Søknadsfrist

Frist for søknad om avløsertilskudd ved ferie og fritid er 20. januar året etter avløsningen. Ved langvarig sykdom eller ved svangerskap/fødsel kan du søke så ofte du ønsker det, f.eks. annenhver måned. Siste frist for å levere søknad er tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. For nærmere avklaring, kontakt kommunen.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Se søknadsskjemaet når det gjelder tidspunktet og retningslinjene for utbetaling av tilskuddet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet