Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Endring bankkonto

Sjonbotn, Mona Endret:24.08.2017 13:14

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Ønsker du at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i selvangivelsen, må du endre kontonummeret.

 

Utbetaling kun til godkjente kontoer

Kemnerkontoret kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de kontoene som er godkjent på forhånd. Dette gjelder også hvis du har innbetalt beløp til oss fra en slik konto tidligere. Du kan som hovedregel kun få tilbakebetalt skatt til kontoer som du selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger, det gjelder blant annet utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer.

 

Endre kontonummer i Altinn

Selvangivelsen inneholder bare fire kontoer. Hvis du har flere egnede kontoer, kan du finne dem ved å gå inn i Altinn (inneholder inntil åtte kontoer).

  • Lønnsmottakere og pensjonister kan endre kontonummer i Altinn til og med 15. mai.
  • For personlig næringsdrivende er fristen 31. mai.
  • Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og NUF kan endre kontonummer i Altinn frem til august.

 

Endre kontonummer ved å kontakte Kemnerkontoret

Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte kemnerkontoret for å få endret kontonummeret. Vi har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før dato for skatteoppgjøret/utlegget.

Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, får i utgangspunktet ikke skattepengene sine inn på denne kontoen. Kemnerkontoret kan allikevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra skattyter, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert.

Kemnerkontoret kan endre konto for utbetaling der:

  • vi får skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra skattyter. For selskaper må anmodningen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, og
  • skattyter er legitimert (ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon eller ved personlig fremmøte), og
  • skattyter er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen og fremlegger dokumentasjon på det.

Når Kemnerkontoret endrer konto for utbetaling til en konto som ikke på forhånd er registrert på skattyter i skatteetatens kontoregister, kommer kontoen ikke med på neste års selvangivelse. Kontoregisteret lages på nytt hvert år og baseres på de kontoene som er merket for bruk av bankene. Kontoer som kun blir registrert av Kemnerkontoret fanges derfor ikke opp av registeret. (Dette gjelder ikke for personer med utenlandsk primærkonto).

Vi anbefaler derfor at du i forkant av skatteoppgjøret endrer kontonummer for utbetaling av skattepenger i Altinn når du har mulighet for det. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken og få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en lønns-/trygdekonto, annen konto med minibankkort eller en person/- eller brukskonto. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

Utbetalingskort

De som har reservert seg, ikke har egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskortet kan heves på postkontor og i de fleste banker. Mottar du utbetalingskort og ønsker beløpet overført til konto, kan du fylle ut feltet ”godskriv konto” på utbetalingskortet, signere i feltet for ”underskrift” og levere utbetalingskortet til banken eller postkontoret.

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan brukes.

 

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk

Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg eller sende utbetalingskort. Det kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

 

 

Opprettet: 13.05.2013 20:33