Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kommunale gebyr

Grensemo, Wenche Endret:03.01.2018 09:17

Priser relatert til innfordringer
Satsene nedenfor gjelder fra 01.01.18


Dersom kravene ikke er innbetalt til forfallsdato, vil restansene bli fulgt opp av innfordring ved regnkapskontoret for kommunale krav.
Kravene er delt inn i forskjellige grupper som er samlet under betegnelsen reskontrotyper i økonomisystemet. Det er lagt inn spesielle betingelser for hver reskontrotype.
Purreblankettene inneholder opplysninger om hva slags type krav som bli purret og hvilket fakturanummer som står ubetalt.
Det er opplyst når kravet ble produsert og når det forfalt til betaling. Det er angitt betalingsfrist for purrenotaen og hvilke konsekvenser som følger ved fortsatt uteblitt betaling.


Purregebyr/inkassosats

Beregningsgrunnlaget for purregebyrene er en inkassosats som vedtas av justisdepartementet hvert år. Inkassosatsen - IKS - justeres i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra statistisk sentralbyrå. Et purregebyr tilsvarer 1/10 av inkassosatsen.
Gebyr for betalingsoppfordring tilsvarer 3/10 av inkassosatsen. Inkassosatsen er for tiden kr 700.

 

Forsinkelsesrente

Ved for sen betaling kan kommunen også kreve forsinkelsesrente i henhold til bestemmelsene i lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.1976.
Rentesatsen fastsattes hvert halvår - 1. januar og 1. juli. Satsen skal være summen av en referanserente tillagt minst 7 prosentpoeng.
Referanserenten er den pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges Bank 1.1. og 1.7.
Renten beregnes fra forfallsdato fram til betalingsdato.
Rentesatsen er for tiden 8,5 prosent p.a.

Omkostninger/rettsgebyr

Omkostninger utover purregebyrene som påløper i en innfordringsprosess, har sitt utgangspunkt i det til enhver tid fastsatte rettsgebyr - R.
Rettsgebyret endres vanligvis den 1. januar hvert år. Dette danner grunnlaget for beregningen av de omkostninger som påløper i forbindelse med de forskjellige innfordringstiltakene som iverksettes. Det tas forbehold om prisjustering i kommunens omkostninger etter Stortingets vedtak dersom de endrer størrelsen på rettsgebyret flere ganger i løpet av året.
Rettsgebyret er for tiden 1130 kroner.

Betalingshenstand m.m.

Dersom kundene har betalingsproblemer må de henvende seg til regnskapskontoret enten ved fremmøte, brev, e-mail eller pr telefon.
Sakene blir behandlet fortløpende. Det er kun saksbehandlerne i innfordringsavdelingen for kommunale krav som har lov til å inngå betalingsavtaler.
Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning. Avdelingens telefonnumre er alltid angitt på purreblankettene.
Nedenfor følger en oversikt over de mest brukte gebyr og omkostninger som påløper når det iverksettes forskjellige innfordring på ubetalte krav. 

                                                                       

Tiltak påkostning.

· Purring / inkassovarsel - 1/10 * IKS: Kr 70

· Betalingsoppfordring - 3/10 * IKS: Kr 210

· Utarbeidelse av forliksklage - 1 * R: Kr 1 130

· Behandling av forliksklage -  1 *  R:  Kr 1 130

· Utarbeidelse av begjæring om utlegg - 1 * R: Kr 1 130

· Begjæring om tvangsfullbyrdelse - 1,7 * R: Kr 1 921

· Pantattest eiendom - 0,2 * R: Kr 226

· Begjæring om tvangssalg av fast eiendom - 2,1 * R: Kr 2 373

· Gjennomføring av tvangssalg av fast eiendom - 9 * R: Kr 10 170

· Begjæring av tvangssalg av løsøre - 2,1 * R: Kr 2 373

· Gjennomføring av tvangssalg av løsøre - 3 * R: Kr 3 390

· Gjennomføring av fravikelse / utkastelse - 2 * R: Kr 2 260

Opprettet: 14.05.2013 09:44