Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Eiendomsskatt

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:14.04.2021 09:00

Eiendomsskatt.jpgEiendommens verdi danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatten.

Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Byskattelovens § 5:

"Ved takseringen ansættes eiendommens takstverdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunde avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg"

Rana kommune innførte eiendomsskatt allerede i 1964. På disse sidene vil det fra Rana kommune sin side legges ut informasjon om hva som til en hver tid gjelder hva eiendomsskatt i kommunen angår. Du finner også informasjon om de juridiske og politiske rammer som er grunnlaget for fastsettelsen av eiendomsskatten i Rana som skal gjeldende fra 01.01.2015.


Spørsmål vedrørende eiendomsskatt i Rana kan sendes på mail til: 
eiendomsskatt@rana.kommune.no

Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst i Rana kommune:  ​

Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Rana kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til grunnlag og rammer for gjennomføring av enkelttakseringer i Rana. Dette dokument gjenspeiler resultatene fra denne prosessen og danner grunnlaget for alminnelig taksering i 2010 og for takseringen som skjer i perioden 2010 - 2020.

Under finner du dokumentet i PDF-format med tilhørende vedlegg:

                   myepapir.jpg

icpdfHoveddokument Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt
icpdfVedlegg 1 kommunikasjon
icpdfVedlegg 2 behandling og utlevering av informasjon
icpdfVedlegg 3 takseringsmetode
icpdfVedlegg 4 fastsettelse av sjabloner
icpdfVedlegg 5 fastsettelse og bruk av korreksjonsfaktor
icpdfVedlegg 6 besiktigelse

icpdfVedlegg 9 kvalitetssikring
icpdfVedlegg 10 saksbehandling
icpdfVedlegg 11 informasjonsplan
icpdfVedlegg 12 sjabloner
icpdfVedlegg 13 korreksjonsfaktorer 
icpdfVedlegg 14a klagebehandling
icpdfVedlegg 14b retningslinjer for eiendomsskattekontoret
icpdfVedlegg 15 eiendomsskattevedtekter

Opprettet: 28.05.2013 09:28