Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Betalingsproblemer

Grensemo, Wenche Endret:27.03.2018 12:45

Ved betalingsproblemer på kommunale krav ta kontakt med regnskapsavdelinga.
innfordring@rana.kommune eller Servicetorget 75 14 51 80.
Husk å oppgi personnummer eller organisasjonsnummer ved henvendelsen.

 

Hva skjer med de ubetalte kravene.

Dersom kravene ikke er betalt ved forfall sendes betalingsvarsel med betalingsfrist på 14 dager.
Er ikke kravet betalt når betalingsfristen i betalingsvarselet er ute, blir betalingsoppfordring sendt med ny frist på 14. dager.
Videre tvangstiltak kan iverksettes når det er oppnådd tvangsgrunnlag for kravene.
Dette kan bestå i at det begjæres trekk i kundenslønn eller trygd (utleggstrekk), eller at det begjæres utlegg i kundens faste eiendom eller løsøre.
Dette utføres av namsmannen i detdistrikt saksøkte (kunden) er bosatt.

Ved ubetalte kommunale eiendomsavgifter har kommunen såkalt legalpant i eiendommen.
Dette betyr at ubetalte krav kan dekkes gjennom tvangssalg av eiendommen uten tinglysing av kravet. Det påløper betydelige omkostninger i forbindelse med tvangstiltakene som iverksettes for å sikre kommunens utestående fordringer.
Satsene for omkostningene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr og disse endres 1. januar hvert år.

Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være:
· Oppsigelse av barnehageplass ved manglende betaling.
· Fravikelse (utkastelse) fra eiendom ved manglende betaling av husleie for 1 måneder eller mer.

Rapportering til andre offentlige etater. ​

Opprettet: 14.05.2013 09:45