Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Regler for bruk av byvåpen

Jørgensen, Kari Endret:24.08.2017 08:37
kommunevåpen.jpgI henhold til Normalforskrifter vedtatt av Norske kommuners sentralforbund, Straffelovens § 328. Lov om varemerker og Markedsføringsloven
1. Ved kongelig resolusjon av 16/6 1961 er det fastsatt at Rana kommunes våpen er ”venstre skrådelt av grønt og gull” og flagget er ”venstre skrådelt av grønt og gult”

2. Som hovedregel skal våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet. Rådmannen kan gi tillatelse til at våpenet brukes til dekorasjon på suvenirer for salg og til rent personlig bruk.

3. Rådmannen kan gi lag og foreninger tillatelse til å bruke våpenet i særskilte anledninger. Forutsetningen er at utførelse og bruk ikke strir mot reglene som gjelder for dette. Søknad om tillatelse skal foreligge i hvert enkelt tilfelle. Den skal inneholde nøyaktig beskrivelse av utførelse og bruksmåte. Rådmannen kan forlange at det forelegges en prøve før tillatelse gis.

4. Rådmannens avgjørelse kan ankes til formannskapet

5. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke kunne forveksles med våpenet. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proposisjoner.

6. Ethvert bruk av privat art som kan gi feilaktig inntrykk av at eieren eller brukeren innehar offentlig stilling eller tjeneste, er forbudt. Det er også forbudt å bruke våpenet i all slags form for reklame for bestemte varer eller næringsdrivende

7. Dersom våpenet blir brukt i strid med gjeldende regler. Skal rådmannen straks foreta de nødvendige disposisjoner for å få dette rettet.

 

Opprettet: 14.05.2013 14:32