Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Offentlige postlister

Våre postlister legges daglig ut på kommunens nettside og er søkbare i ett år. Sletting av postlister foregår den 1. i hver måned. Da slettes måneden før fra forrige år.
 

 Offentlige postlister

I hovedreglene om innsyn (§3) i offentlige dokumenter står det at saksdokumenter, journaler og liknende register for organet er åpne for innsyn for alle dersom ikke annet er beskrevet i lover eller forskrifter.
I Rana kommune praktiserer vi meroffentlighet
(§11) og vurderer fortløpende innsynssaker.
Rana kommune følger arkivforskriften
§ 2-7 som sier hva en offentlig postliste skal inneholde av opplysninger. Inngående dokumenter er merket med en I bak arkivsaksnummeret og utgående dokumenter er merket med U. 

 Unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.