Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bestillingsrutiner

Jørgensen, Kari Endret:15.11.2013 14:52

Bestillingsrutiner/saksgang:

  • Send en e-post til postmottak@rana.kommune.no eller ring 75145000/faks 75145001.
  • Vennligst oppgi Arkivsaksnummer, løpenummer samt adresse/e-postadresse for oversendelse av dokumentene.
  • Innsynssaker behandles fortløpende og senest innen 5 arbeidsdager (off.l. § 32) av den sentrale arkivtjenesten i kommunen.

Som hovedregel er innsyn gratis men det finnes unntak (§4 i forskriften). Avslag om innsyn skal begrunnes og klageadgang skal oppgis (Forvaltningsloven).

Forklaring til feltene i Rana kommunes postjournal

Sakstittel:Tittel på saken
Innhold:Tittel på dokumentet
Arkivsaksnr:Årstall/saksnummer-dokumentnummer-Inngående/Utgående dokument
Saksansvarlig:Avdelingens navn og saksbehandlers initialer
Fra:**** betyr unntatt offentlighet/Navn på avsender
Til:Saksbehandlers navn
Saksbehandler:Saksbehandlers navn/avdeling
Mottaker:Avdeling
Gradering:Viser til lovhjemmel for gradering
Løpenr.:Fortløpende nummerering/årstall
Journalenhet:Rana kommune
*******:Dokumentet er gradert, unntatt offentlighet i hht. lovhjemmel
Dokumenttyper I = inngående dokument
U = utgående dokument
N = internt notat som krever oppfølging

Lovhenvisning: Offentleglov § 1 (2009) - Forskrift til offentleglova (2009) - Grunnloven § 100, 5. leddForvaltningslovenForskrift til forvaltningslovenArkivlovenForskrift til arkivlovenPersonopplysningslovenForskrift til personopplysningsloven
Opprettet: 23.05.2013 13:06