Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Stemme i utlandet

Jørgensen, Kari Endret:05.11.2018 13:59
valglogo_gull_bokmaal

​Velgere som er i utlandet på valgdagen kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Velgere som oppholder seg i utlandet, kan også delta ved valget. De må imidlertid avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter 1. juli i valgåret. Utenriks kan stemmegivningen foregå til og med nest siste fredag før valgdagen. På Svalbard kan sysselmannen bestemme at stemmegivningen skal avsluttes tidligere enn siste fredag før valgdagen. Velger må selv sørge for å avgi stemme så tidlig at stemmegivningen når frem til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen. Forhåndsstemmer utenriks avgis som hovedregel til en stemmemottaker på en norsk utenriksstasjon. Departementet kan ved behov oppnevne stemmemottakere andre steder.

NB! Hvis du har vært bosatt i utlandet i over 10 år, må du søke om å skrives inn i manntallet.

Dersom en velger oppholder seg utenfor riket ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker, kan vedkommende avgi stemme ved brevpost uten at stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Velgeren kan på egen hånd ordne med stemmegivningen, enten ved å bruke materiell vedkommende har anskaffet fra en utenriksstasjon eller stemmemottaker, eller ved å bruke egne stemmesedler og konvolutter. Brevstemme antas å være aktuelt bare i spesielle tilfeller, og for velgere som ellers ikke ville fått avgitt stemme. 

* Hvis du har god tid, kan du henvende deg til utenriksstasjon å be om å få materiell tilsendt eller til Rana kommune postmottak@kommune.no (lokale stemmesedler er klar i begynnelsen av august).

Prosedyre brevstemme:

Legg stemmeseddel/ark med navn på parti og hvilke valg det gjelder i konvolutt. Utenpå denne konvolutten har du en omslagskonvolutt som må ha følgende opplysninger:

  • Navn på valgstyre.
  • Navn og fødselsnummer på velger.
  • Adresse på hjemstedet 30.juni i valgåret (eventuelt siste adresse i Norge).
  • Tid og sted for stemmegivning.
  • Velger må skrive under på omslagskonvolutt.
  • Om mulig, bør et vitne bekrefte at informasjon på omslagskonvolutten er korrekt. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutt.

Konvolutten oversendes til  Rana kommune v/ Valgstyret, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Opprettet: 24.06.2013 13:36