Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Listeforslag

Kibsgaard, Marianne Endret:15.05.2019 08:43

Frist for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12.00. Denne fristen er absolutt og listen må ha kommet frem til valgstyret innen fristen. I 2019 faller 31. mars på en søndag, det innebærer at listeforslag må være innlevert innen 1. april. kl.12.00 til valgstyre.

​Det skal velges 37 kommunestyrerepresentanter fra Rana ved valget i 2019. I Rana kommune skal det minst være 7 navn og maksimum 43 navn på listen. Seks personer kan få stemmetillegg. 

For å bli valgt inn i kommunestyre i Rana må du ha stemmerett til kommunestyrevalget i Rana kommune.

Listeforslag

For partier registrert i partiregistret som fikk mer enn 500 stemmer i ett valgdistrikt eller mer enn 5000 stemmer på landsbasis ved valget i 2017, er det tilstrekkelig med underskrift av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregistret etter forrige stortingsvalg.

Krav til listeforslag:

  • Må angi hvilket valg det gjelder.
  • Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget. Politiske partier bruker partiets registrerte navn. Uregistrerte grupper som stiller liste må være oppmerksom på at navnet ikke skal kunne forveksles ved andre som stiller liste.
  • Navn på kandidater som stiller til valg med fødselsår. Stilling eller bosted kan påføres for å unngå forveksling av kandidater.
  • Navn på tillitsvalg og en vararepresentant. Disse har myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslag, eller trekke listen tilbake.

Hvis et registrert parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, eller en uregistret gruppe stiller liste skal listeforslaget være underskrevet av 300 personer som er stemmeberettiget i kommunen. Underskriftene skal være egenhendig skrevet på papir, og er underlagt taushetsplikt og blir ikke offentliggjort. For at en underskrift skal godkjennes må det gå frem at underskiver er kjent med hva vedkommende har skrevet under på. Listeforslag må som et minimum inneholde et kandidatnavn før det underskrives.

OBS! husk å oppdater partiregister i Brønnøysundregisteret.

 

Vedlegg til listeforslag

 

icdocListeforslag etter valgloven.doc

icdocVedlegg til listeforslag.doc

 

Tilbakekalling av listeforslag

Innkommet listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. frist er 20. april kl. 12.00.

Opprettet: 05.07.2018 09:42