Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Innført i manntall for å stemme

Jørgensen, Kari Endret:05.12.2017 11:00
Stemmeurne

​Det er folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntall. Det er dato folkeregistret mottar melding som flytting som er avgjørende, ikke den faktiske flyttedato.

Offentlig ettersyn av manntall og samemanntall

Manntall for stortingsvalget og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget(Rådhuset) og Rana bibliotek, så snart det er klart til og med valgdagen 11. september 2017.

Søknad om innføring i manntall til Stortingsvalget

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknad om innføring kan skje på omslagskonvolutt som brukes ved utenriks stemmegivning, eller ved å sende brev til kommunen. På søknadskjema nedenfor er den informasjonen valgstyret trenger. Ønsker du å skrive et vanlig brev, er det viktig at å få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden må være kommet inn til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i i Norge innen 12. september 2017 kl. 17.00.

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

icpdfSøknadskjema innføring i manntall 2017.pdf

Søknad om innføring i samemanntallet

Informasjon om frister, og innmelding i samemanntallet finner du på ​sametinget sin hjemmeside.

Opprettet: 25.04.2017 14:29