Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kommunestyret - sakspapirer 2011 - 2013

Kibsgaard, Marianne Endret:31.05.2018 09:30

KOMMUNESTYRET 2011 - 2013 

 

Kommunestyret 2013

 

SAKSLISTERMØTEPROTOKOLLER​

Kommunestyret 10.12.13

icpdfSaksliste Kommuenstyret 10.12.13.pdf

icpdfTilleggssaksliste Kommunestyret 10.12.13.pdf

icpdfTilleggssaksliste nr 2 Kommunestyret 10.12.13.pdf

Vedlegg til sak 98/13:

icpdfBudsjett 2014 og Okonomiplan 2014-2017.pdf

icpdfUttalelser Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017.pdf

 

 

 

 

icpdfProtokoll Kommunestyret 10.12.13.pdf

Kommunestyret 09.12.13

icpdfSaksliste Kommunestyret 09.12.13.pdf

Vedlegg:

icpdfVedlegg til sak 91-13.pdf

 

 

icpdfProtokoll Kommunestyret 09.12.13.pdf

Kommunestyret 12.11.13

icpdfSaksliste Kommuenstyret 12.11.13.pdf

Vedlegg:

icpdfVedlegg til sak 79-13 .pdf

 

 

icpdfProtokoll Kommuenstyret 12.11.13.pdf

Kommunestyret 15.10.13

icpdfSaksliste Kommunestyret 15.10.13.pdf

Vedlegg:

icpdfVedlegg til sak 67-13.pdf

icpdfVedlegg sak 69-13.pdf

 

 

 

icpdfProtokoll Kommunestyret 15.10.13.pdf

Kommunestyret 03.09.13

icpdfSaksliste Kommunestyret 03.09.13.pdf

icpdfTilleggssaksliste Kommunestyret 03.09.13.pdf

 

 

icpdfProtokoll Kommunestyret 03.09.13.pdf

Kommunestyret 18.06.13

icpdfSaksliste Kommunestyret 18.06.13.pdf

icpdfVedlegg sak 44-13.pdf

icpdfVedtak fra raadene 12.06.13.pdf

 

 

icpdfMøteprotokoll Kommunestyret 18.06.13.pdf

Kommunestyret 17.06.13

icpdfOppdatert saksliste Kommunestyret 17.06.13.pdf

 

icpdfMøteprotokoll Kommunestyret 17.06.13.pdf

Kommunestyret 07.05.13

icpdfSakspapirer Kommunestyret 07.05.13.pdf

icpdfTilleggssaksliste Kommunestyret 07.05.13.pdf

Vedlegg sak 28-13

icpdfDetaljeplan med konsk. utredning.pdficpdfKonsekvensutredning deltema naturmiljø.pdficpdfKonsekvensutredning friluftstema og unge.pdficpdfkonsekvensutredning luft.pdficpdfkonsekvensutredning risiko og sårbahetsanalyse.pdficpdfKonsekvensutredning støy.pdficpdfKonsekvensutredning utslipp i vann.pdficpdfKonskvensutredning deltema landskap.pdficpdfRapport grunnundersøkelser.pdficpdfRevidert planprogram med merknadsbehandling.pdf

Vedlegg sak 30/13

icpdfVedlegg sak 30-13.pdf

Vedlegg sak 31-13

icpdfVedlegg sak 31-13.pdf

icpdfProtokoll KST 07.05.13.pdf

icpdfProtokoll KST sak 38-13 07.05.13.pdf

Kommunestyret 19.03.13

icpdfSaksliste kst 19.03.13.pdf

icpdfTilleggssaksliste kst 19.03.13.pdf

icpdfTilleggssaksliste nr 2 kst 19.03.13.pdf

Vedlegg sak 18/13

icpdfReguleringsplan 1.pdficpdfReguleringsplan del 2.pdficpdfReguleringsplan del 3.pdficpdfReguleringsplan teknisk data.pdficpdftegninger.pdf

icpdfMøteprotokoll 19.03.13.pdf

Kommunestyret 05.02.13

icpdfSaksliste kst 05.02.13.pdf

icpdfProtokoll kst 05.02.13.pdf

 

Kommunestyret 2012 

 

Kommunestyret 11.12.12

icpdfSaksliste KST 11.12.12.pdf

icpdfTilleggssaksliste KST 11.12.12.pdf

icpdfSeniorpolitikk i Rana kommune 2012.pdf

icpdfBudsjett og økonomiplan 2013.pdf

icpdfVedlegg sak 130-12.pdf

icpdfMøteprotokoll KST 11.12.12.pdf

Kommunestyret 10.12.12

icpdfSaksliste kst 10.12.12.pdf

icpdfTilleggssaksliste kst 10.12.12.pdf

icpdfVedtak Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede.pdf

icpdfVedlegg sak 115-12.pdf

icpdfVedlegg sak 119-12.pdf

 

icpdfProtokoll kst 10.12.12.pdf

Kommunestyret 16.10.12

icpdfSaksliste kst 16.10.12.pdf

icpdfVedlegg sak 99-12.pdf

icpdfVedlegg sak 103-12.pdf

icpdfvedlegg sak 106-12.pdf

icpdfProtokoll kst 16.10.12.pdf

Kommunestyret 04.09.12

icpdfSaksliste kst 04.09.12.pdf

icpdfTilleggssaksliste kst 04.09.12.pdf

icpdfSlitedekkeprogram.pdf

icpdfAnbud asfalt.pdf

icpdfProtokoll kst 04.09.12.pdf

Kommunestyret 19.06.12

icpdfSaksliste kst 19.06.2012.pdf

icpdfTilleggssaksliste kst 19.06.12.pdf

Vedlegg sak 76/12:

icpdfVedlegg sak 76-12 Årsregnskap og årsberetning.pdf

Vedlegg sak 78/12:

icpdfVedlegg sak 78-12 illustrasjonsplan.pdficpdfVedlegg sak 78-12 Kartillustrasjon.pdficpdfVedlegg sak 78-12 merknader.pdficpdfVedlegg sak 78-12 planbeskrivelse.pdf

Vedlegg sak 80/12:

icpdfVedlegg sak 80-12 illustrasjonshefte del 1.pdficpdfVedlegg sak 80-12 illustrasjonshefte del 2.pdficpdfVedlegg sak 80-12 Merknadshefte del 1.pdficpdfVedlegg sak 80-12 Merknadshefte del 2.pdficpdfVedlegg sak 80-12 planbeskrivelse.pdficpdfVedlegg sak 80-12 plankart.pdf

Vedlegg sak 81/12:

icpdfvedlegg sak 81-12 illustrasjonshefte.pdficpdfvedlegg sak 81-12 merknadshefte.pdficpdfvedlegg sak 81-12 Planbeskrivelse med bestemmelser.pdficpdfvedlegg sak 81-12 Plankart.pdf

Vedlegg sak 82/12:

icpdfvedlegg sak 82-12 illustrasjonshefte.pdficpdfVedlegg sak 82-12 Merknadshefte del 1.pdficpdfVedlegg sak 82-12 Merknadshefte del 2.pdficpdfVedlegg sak 82-12 planbeskrivelse.pdficpdfVedlegg sak 82-12 plankart.pdf

icpdfProtokoll kst 19.06.12.pdf

Kommunestyret 18.06.12

icpdfSaksliste kst 18.06.12.pdf

icpdfProtokoll kst. 18.06.12.pdf

Kommunestyret 22.05.12

icpdfSaksliste kst 22.05.12.pdf

 

icpdfProtokoll kst 22.05.12.pdf

Kommunestyret 24.04.12

icpdfSaksliste kst 24.04.2012.pdf

icpdftilleggssaksliste kst 24.04.12.pdf

icpdfProtokoll kst 24.04.12.pdf

Kommunestyret 06.03.12

icpdfSakspapirer kst 06.03.12 del 1.pdf

icpdfSakspapirer kst 06.03.12 del 2.pdf

icpdfVedlegg sak 18-12 Revisjon av konsesjonsvilkår for statsregulering.pdf

icpdfvedlegg sak 21-12 Samarbeidsavtaler mellom Rana kommune og samarbeidende kommuner om krisesenterdrift.pdf

icpdfProtokoll kst 06.03.12.pdf

Kommunestyret 31.01.12

icpdfSaksliste kst 31,01,12 del 1.pdf

icpdfSaksliste kst 31,01,12 del 2.pdf

icpdfSaksliste kst 31,01,12 del 3.pdf

icpdfTilleggssaksliste kst 31.01.12.pdf

icpdfTilleggssaksliste 2 kst 31.01.12.pdf

icpdfProtokoll kst 31.01.12.pdf

 

Kommunestyret 2011

 

Kommunestyret 13.12.11​

icpdfSaksliste kst 13.12.11.pdf

icpdfProtokoll kst 13.12.11.pdf

Kommunestyret 12.12.11​

icpdfSaklsliste kst 12.12.11.pdf

 

icpdfProtokoll kst 12.12.11.pdf

Kommunestyret 18.10.11​

icpdfSaksliste kst 18.10.11 del 1.pdf

icpdfSaksliste kst 18.10.11 del 2.pdf

icpdfSaksliste kst 18.10.11 del 3.pdf

icpdfSaksliste kst 18.10.11 del 4.pdf

 

 

icpdfProtokoll kst 18.10.11.pdf

Kommunestyret 30.08.11​

icpdfsaksliste kst 30.08.11 del 1.pdf

icpdfsaksliste kst 30.08.11 del 2.pdf

icpdfsaksliste kst 30.08.11 del 3.pdf

icpdfProtokoll kst 30.08.11.pdf

Kommunestyret 21.06.11​

icpdfSaksliste kst 21.06.11 del 1.pdf

icpdfSaksliste kst 21.06.11 del 2.pdf

icpdfSaksliste kst 21.06.11 del 3.pdf

 

icpdfProtokoll kst 21.06.11.pdf

icpdfProtokoll kst 21.06.11- utsatte saker.pdf

Kommunestyret 20.06.11​

icpdfSaksliste kst 20.06.11 del 1.pdf

icpdfSaksliste kst 20.06.11 del 2.pdf

 

icpdfProtokoll kst 20.06.11.pdf

Kommunestyret 10.05.11​

icpdfSaksliste kst 10.05.11 del 1.pdf

icpdfSaksliste kst 10.05.11 del 2.pdf

icpdfSaksliste kst 10.05.11 del 3.pdf

icpdfinterpellasjoner.pdf

icpdfProtokoll kst 10.05.11.pdf

icpdfTilleggsprotokoll kst 10.05.11.pdf

Kommunestyret 22.03.11​

icpdfSaksliste kst 22.03.11 del 1.pdf

icpdfSaksliste kst 22.03.11 del 2.pdf

 

icpdfProtokoll kst 22.03.11.pdf

Kommunestyret 08.02.11​

icpdfSaksliste 08.02.11.pdf

icpdftilleggssaksliste kst 08.02.11.pdf

icpdftillegg til sak 1-11.pdf

icpdfProtokoll kst 08.02.11.pdf

 

NB! Eldre sakslister og møteprotokoller kan bestilles hos arkivet: postmottak@rana.kommune.no

 

Opprettet: 25.06.2013 08:49