Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utarbeidelse av strategisk næringsplan for Rana kommune 2013 - 2030. Fastsetting av planprogram

Jørgensen, Kari Endret:08.05.2014 14:30

​Formannskapet vedtok i møte den 12.03.2013 i sak 13/13 program for utarbeidelse av strategisk næringsplan for Rana kommune for perspektivet 2013 - 2030

Næringsplan 
 
 
 
 

Rana kommune har satt i gang et større arbeid for å få til en strategisk næringsplan, der Rana Utviklingsselskap AS er prosjektleder.

Hensikten med å lage en strategisk næringsplan er å beskrive hvilke strategier kommunen bør velge for å møte utfordringene i framtida og for å nå målet om 30 000 glade Ranværinger. 11 ulike grupper er satt ned for å se nærmere på ulike problemstillinger som skal få næringslivet og andre aktører til å trekke i lag og stake ut en felles kurs med klare målsetninger.

I forbindelse med kommunestyresak 91/12, planstrategi 2012 – 2016, ble det vedtatt at Rana kommune skal få utarbeidet en strategisk næringsplan. Rana kommune har ikke tidligere hatt en slik plan, men næringsutvikling har flere fokusområder i Kommuneplan for Rana 2006 – 2016, strategisk del, som ble vedtatt i kommunestyret 22 mai 2007.

Hovedmålsettningen der er formulert slik:

”Rana kommune skal medvirke til å gjøre Rana og regionen rundt til et naturlig lokaliseringsvalg for næringslivet ved ekspansjon i eksisterende virksomheter og ved nyetablering. Samtidig er et mål å videreutvikle Rana som et industrielt tyngdepunkt i landsdelen med utgangspunkt i lokale energiressurser og høy kompetanse. Det er også et mål for Rana å framstå som en relevant aktør i den videre utvikling av landsdelen innenfor næringer som industri, reiseliv, fiskeri og havbruk, energi, olje og gass.”

SENTRALE DOKUMENT:

icpdfSaksprotokoll.pdf
icpdfSaksfremlegg.pdf
icpdfForslag til planprogram.pdf
icpdfFremdriftsplan.pdf

Næringsplan.jpg
 

 ​

Opprettet: 27.06.2013 11:13