Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Politikk

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

DE NYESTE HØRINGENE LIGGER ØVERST:

 

Plan 8071: Detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien–Store Alteren

Høring  14.12.17 - 02.02.18

 

Plan 8064: Detaljregulering for Løkberg

Begrenset høring  05.01.18 - 29.01.18

 

Plan 2165: Detaljregulering for Fridtjof Nansens gate 10, 12 og Kirkegata 7

Høring  20.12.17 - 09.02.18

icpdf2165 Protokoll og saksframlegg

icpdf2165 Plankart revidert 10.11.17

icpdf2165 Planbestemmelser revidert 10.11.17

icpdf2165 Planbeskrivelse revidert 10.11.17

icpdf2165 ROS-analyse inkl. sjekkliste

icpdf2165 Sol-skyggestudie

icpdf2165 Innspill ved oppstart

icpdf2165 Referat 16.11.16 fra møte med grunneiere

icpdf2165 Foreløpige skisser av nye bygningsvolumer

icpdf2165 Skisse. høyder fortau, leiligheter Kirkegata

icpdf2165 Gjeldende regulering (plan 2029 og 2039 - plankart og bestemmelser)

icpdf2165 Støyrapport (sammendrag) Multiconsult 08.08.16

icpdf2165 Geoteknisk forprosjekt (sammendrag) Multiconsult 13.06.17

 

Plan 2170: Detaljregulering for Rana Industri- og Intermodale terminal

Begrenset høring  24.10.17 - 21.11.17

icpdf2170 Plankart rev. 24.10.17

icpdf2170 Bestemmelser rev 24.10.17

icpdf2170 planbeskrivelse og KU rev. 24.10.17

icpdf418196-1-RIGberg-NOT-001 - Skredrisikovurdering

 

Plan 2170: Detaljregulering for Rana Industri- og Intermodale terminal

Offentlig ettersyn 21.08.17 - 06.10.17

icpdf2170 Saksfremlegg med protokoll

icpdf2170 Planbeskrivelse

icpdf2170 Plankart

icpdf2170 Planbestemmelser

icpdf2170 ROS analyse

icpdf2170 Støyvurdering

icpdf2170 Skredvurdering

icpdf2170 Geoteknisk vurdering

 icpdf2170 Miljøundersøkelser

icpdf2170 Vei- og banetegninger

 

Plan 2174: Detaljregulering for Nordlandsparken

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram 10.05.17 - 23.06.17

icpdfPlanprogram

icpdfVedlegg