Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Politikk

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

De nyeste høringene ligger øverst 


Vedtatt plan 2146: Detaljregulering for Smedplassen, Kongsveien


icpdfVedtak fra kommunestyret sak 40-20. Plan 2146 Detaljregulering for Smedplassen, Kongsveien.pdf

icpdf1 plankart 08.03.2016 sluttbeh.pdf

icpdf2 planbest rev 23.03.2020 KAPL.pdf

icpdf3 Planbeskriv Smedpl rev 23.03.2020.pdf

icpdf4 soldiagagrammer 2146 smedplassen 150910.pdf

icpdf5 Teknisk vedlegg 2146 rev 10.12.2015.pdf

icpdf5 VAO-plan.pdf

icpdfUtomhusplan i pdf.pdf

icpdfIllustrasjonsprosjektbeskr 11.09.2015.pdf


Plan 5017: Detaljregulering for Langvassheia grustak. 

Høring og offentlig ettersyn av plan 28. februar-20. april 2020

icpdfVedtak fra MPR-utvalget - Plan 5017 Detaljregulering for Langvassheia grustak, høring og offentlig ettersyn.pdf

icpdfPlanbeskrivelse.pdf

icpdf2020-01-03 plankart.pdf

icpdf5017 bestemmelser.pdf

icpdf2020-01-03 ROS.pdf

icpdfTERRENGSNITT.pdf

icpdfAVSLUTNINGSPLAN.pdf


Plan 6023: Detaljregulering for dagbrudd Steinsundtjern og motorsportanlegg ACR. Høring og offentlig ettersyn av plan 18. februar-3. april 2020 (utsatt frist til 20. april 2020)


icpdfSaksprotokoll MPR 30.01.2020.pdf

icpdfPlan 6023 Detaljregulering for dagbrudd Steinsundtjern og motorsportanlegg ACR, offentlig ettersyn.pdf

icpdfPlanbeskrivelse med konsekvensutredning_2020.pdf

icpdfPlankart.pdf

icpdfBestemmelser.pdf

icpdfVedlegg1_Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

icpdfVedlegg2_Naturmiljø.pdf

icpdfVedlegg3_Fugl.pdf

icpdfVedlegg4_Karst.pdf

icpdfVedlegg5_Vannvegkartlegging.pdf

icpdfVedlegg6_Støy__Støv_Rev.pdf

icpdfVedlegg7_Avtale reindrift.pdf


Plan 6035: Områderegulering for Storforshei  

Plan 6036: Detaljregulering for Ørtfjellområdet

Varsel om oppstart av planarbeid med høring og offentlig ettersyn av planprogram 10. februar-1. april 2020 (utsatt frist til 20. april 2020)


icpdfPlanprogram Storforshei og Ørtfjellområdet_Rana Gruber_til høring_off. ettersyn.pdf

icpdfSjekkliste for ROS-vurderinger_Rana Gruber.PDF

icpdfPlaninitiativ områderegulering Storforshei_Rana Gruber.PDF

icpdf6035_referat oppstartsmøte.pdf

icpdfPlaninitiativ detaljregulering Ørtfjellområdet_Rana Gruber.PDF

icpdf6036_referat oppstartsmøte.pdf

 

Plan 6028: Detaljregulering for Ørtfjellmoen - utvidelse

Høring og offentlig ettersyn av plan 7. februar-20. mars 2020


icpdfSaksprotokoll plan 6028 Detaljregulering for Ørtfjellmoen - utvidelse, offentlig ettersyn.pdf

icpdf6028_Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 06.01.2020.pdf

icpdf6028_Bestemmelser datert 06.01.2020.pdf

icpdf6028_Plankart.pdf

icpdf6028_Risiko og miljøsjekkliste 200319.pdf

icpdfEcofact rapport 296 - Rana gruber AS 2014.PDF

icpdfNotat Oppbygging av gråbergtipp på Oerfjellmoen.PDF

icpdfSkred-og rasvurdering AK.PDF

 

Plan 2183: detaljregulering for Søndre gate 11

Høring og offentlig ettersyn av plan 20.12.19- 07.02.20


icpdf2183 Sakframlegg og saksprotokoll fra MPR 12.12.19

icpdf2183 Plankart 03.12.19

icpdf2183 Reguleringsbestemmelser 02.12.19

icpdf2183 Planbeskrivelse 02.12.19

icpdf2183 Utomhusplan 02.12.19

icpdf2183 Støyvurdering 17.06.19

icpdf2183 Programskisse bygg 23.08.19

icpdf2183 VAO-plan - Søndre gate 11