Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ranakraft AS - søknad om tillatelse til å bygge Gubbeltåga og Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Jørgensen, Kari Endret:06.01.2015 07:50

Ranakraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Gubbeltåga kraftverk og Sølvbekken kraftverk i Randalselva

gubbeltaaga 
Småkraftverkene vil tilsammen gi en årlig kraftproduksjon på 22 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 1100 husstander
Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelser etter § 8.

Søknadene med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Rådhusets 1. etg. og på NVEs nettside www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Rune Sveinsen på tlf.: 997 04 407 eller e-post: rune.sveinsen@fjellkraft.no.

Høringsuttalelser kan sendes til NVE elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 16.08.2013.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Aktuelle linker: 

NVEs nettside Gubbeltåga
NVEs nettside Sølvbekken
oversiktsbilde.jpg

 

 ​

Opprettet: 27.06.2013 11:11