Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring - skolestruktur i Rana kommune

Haugen, Britt Karin Endret:10.03.2016 07:05

​​​Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre til å komme med høringsuttalelser til framtidig skolestruktur for Rana kommune. Høringen er i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 12/2016:

Vedlagte rapport, «Vurdering av framtidig skolestruktur - sluttrapport», sendes sammen med tilleggsutredningene «Endring av skolestruktur og konsekvenser for elevenes læringsmiljø» og «Skolestruktur – bosettingsnotat» ut på høring med høringsfrist 29.04.16. Det utredes om Moheia videregående skole kan brukes som ungdomsskole. Hva må til av tilpasninger og hvor mange elever vil da kunne gå der. Hva vil dette koste i investering og drift.

Høringspartene i denne saken er FAU, skolens rådsorganer, organisasjonene og Nordland Fylkeskommune. Andre som ønsker å komme med høringsinnspill i saken er også velkomne til det.

Bakgrunn:
Rana kommune har engasjert Agenda-Kaupang til å utarbeide rapport som skisserer ulike alternativer til dagens skolestruktur. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 48/2014 og 49/2014.  De vedtak kommunestyret gjorde i de nevnte saksframlegg over har gitt rådmannen mulighet til å utarbeide rapport som redegjør for ulike sider ved kommunens skolestruktur og alternativer til denne. Se alle saksdokumenter under 'Dokumenter'.

10. mars vil det bli et åpent informasjonsmøte i forbindelse med høringen. Her vil Agenda Kaupang legge fram sluttrapporten og det vil være mulighet for spørsmål. Møte vil finne sted i kommunestyresalen kl 18:00 til ca kl 21:00. Møtet vil også bli streamet på kommunens websider.

Opprettet: 19.02.2016 07:18