Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Politikk

Høring - ordensreglement i skolen

HØRING - NYTT ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I RANA

Utdanningsdirektoratet publiserte 25.11.2014 et rundskriv om ordensreglement for grunnskoler og videregående skoler. Rundskrivet omhandler både hvem som skal fastsette ordensreglementet, hvordan det skal utformes, hva som skal og bør reguleres og hva som ikke kan reguleres i ordensreglementet.
Med dette som bakgrunn ble dagens ordensreglement gjennomgått i rektorkollegiet. Dette oppleves som utdatert og kommunens rektorer har derfor tatt initiativ til en revidering av ordensreglementet.

Høringsparter er grunnskolene i Rana kommune, organisasjonene og skolens rådsorganer representert ved elevråd, FAU og SU

Andre som ønsker å uttale seg om høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar.

Høringsutkastet kan leses på kommunens hjemmeside under «Politikk – høringer».
Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse til Rana kommunes serviceavdeling.

Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til skolesjef Synnøve Flynn Jenssen.

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@rana.kommune.no
Du kan også benytte kommunens elektroniske skjema som du finner under på Rana kommune sine nettsider under «politikk og høringer», eller send din uttalelse pr post til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Uttalelsen bes merket: « Høring – forskrift om nytt ordensreglement, sak 2016/2784 »

Høringsfristen settes til 04.11.2016