Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Politikk

Høring - forskrift om kretsgrenser

​Forslag til forskrift om kretsgrenser i  Rana kommune sendes med dette ut på høring.

Utdanningsdirektoratet har presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale seg før vedtak om kretsgrenser fattes. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som arbeider ved skolen, leietakere og andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.

Skolekretsgrenser i Rana kommune angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret.

Kretsgrenser har til hensikt å bidra til forutsigbare oppvekst- og læringsmiljøer. Dette igjen vil medvirke til å skape forutsigbarhet, trygghet og gode nettverk for både elever og lærere.

Saksgang

For kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser må det i tillegg til vedtak om nedleggelser også skje en endring av forskrift om skolekretsgrensene. Områdene som sogner til skolen som nedlegges må etter nedleggelsen sogne til en eller flere andre skoler i kommunen. Dette gjør en forskriftsendring nødvendig.

I skolesaken i Rana behandles sak om nedleggelse og forskrift om kretsgrenser i to separate saker. Spørsmålet om nye kretsgrenser sendes derfor nå ut på høring som følge av vedtak om ny skolestruktur.

 Høringsspørsmål

Nye skolekretsgrenser i Rana kommune:

  • Dalsgrenda skolekrets innlemmes i Hauknes skolekrets.
  • Alteren skolekrets innlemmes i Båsmo skolekrets

Ny høringsfrist:  5.september 2017