Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring - Planprogram, kommunedelplan tilflytting, mangfold og integrering

Jørgensen, Kari Endret:13.12.2017 08:12
Høringsutkast%20kommunedelplan%20tilflytting%20mangfold%20og%20integrering

​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legger Rana kommune herved fram forslag til planprogram for kommunedelplan for tilflytting, mangfold og integrering ut på høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles planoppstart. Høring og varsel om planoppstart er vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2017, sak 128/17.
Høringsperiode: 15.12.2017 - 26.1.2018.

​Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.

Kommunedelplan tilflytting, mangfold og integrering skal gi rammer for å sikre en bærekraftig utvikling i Rana gjennom økt tilflytting fra utlandet. Planen skal være et verktøy for å identifisere tiltak og nå Rana kommunes mål på innvandringsområdet.

Forslag til planprogram vil være tilgjengelig på kommunens servicesenter, Rana bibliotek, og på kommunens nettsider, www.rana.kommune.no.

Merknader og innspill til planprogrammet sendes Rana kommune på e-post: postmottak@rana.kommune.no, eller til Rana kommune, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Spørsmål om planprogrammet kan rettes til Sveinung Haugen, tlf. 75 14 63 16, eller e-post, sveinung.haugen@rana.kommune.no.

 

 Høringsuttalelse

​Vi ønsker innspill fra innbyggerne i Rana. Vil du si din mening? Benytt vårt elektronisk skjema eller send din uttalelse til Rana kommune , Postboks 173 ,8601 Mo.
Opprettet: 11.12.2017 11:53