Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ny ungdomsskole på Ytteren

Jørgensen, Kari Endret:08.05.2014 14:30

​Ny ungdomsskole på Ytteren/skolekretsendringer og nedlegging av ungdomsskolene Båsmo og Selfors

Rana kommune sender på høring forslag til skolekretsendringer og nedlegging av ungdomsskolene Båsmo og Selfors.

Høringsfristen er 1. september 2013
Høring sendes ut på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 20/13 pkt 5:
Sak om sammenslåing / endring av kretsgrenser og struktur for ungdomsskolekretsene
Båsmo og Selfors fremmes og sendes på høring våren 2013. Jfr. vedtakets pkt.1
ovenfor.

Som grunnlag for høringen legges:
sak for kommunestyret 108/12 - Oppgradering av skoleanlegg i Rana
sak for kommunestyret 20/13 - Oppgradering av skoleanlegg i Rana – videreføring av arbeide for ny ungdomsskole på Ytteren

Høringsforslaget innebærer etablering av ny ungdomsskolekrets for ny Ytteren ungdomsskole og nedlegging av ungdomsskolene Båsmo og Selfors.

Høringsutkastet er oversendt til:
samarbeidsutvalg, FAU og skolens øvrige rådsorgan
de ansattes fagforeninger
lag og foreninger i skolenes nærmiljø
Nordland fylkeskommune

Andre som ønsker å uttale seg om høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar.

Høringsutkastet kan leses på kommunens hjemmeside under Politikk – høringer.
Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse til Rana kommunes serviceavdeling.

Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til skolesjef Jørn Håkon Halmøy.

Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@rana.kommune.no

Uttalelsen bes merket: ”Høring – ny ungdomsskole på Ytteren”

Vedlegg:

icpdfHøringsbrev - ny ungdomsskole.pdf
icpdfHøringsutkast + vedlegg 1.pdf
 
Opprettet: 25.06.2013 08:44