Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Forskrift om tildeling av kulturmidler, Rana kommune - Til høring

Mehus, Nils-Jørgen Endret:12.09.2019 14:58
kulturprisvinner%20Sven%20Henriksen

​Vinner av kulturprisen 2018 Sven Henriksen og ordfører Geir Waage

Forslag til forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana kommune, sendes på høring med høringsfrist 1. november 2019.


Har du innspill til forslaget om forskrift?

​Kommunestyret har 3. september 2019 i sak 76/19 vedtatt å sende ut forslag til forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana kommune, på høring (se vedtak i sak 76/19).

Kommunen foreslår å erstatte gjeldende retningslinjer med en ny forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål (se høringsutkast). Den foreslåtte forskriften vil i stor grad videreføre reglene slik de er etter gjeldende retningslinjer, men med bedre struktur og i tråd med forvaltningslovens krav til forskrifter. 

Kommunen ønsker med forslaget til ny forskrift å stille mer tydelige krav til søkere og saksbehandlingen, med uttalte formål og prinsipper som grunnlag for vedtak om tildeling.

I høringsutkastet foreslås regulering av følgende tilskuddsordninger: 

 1. Kulturstipend (§ 11) 
 2. Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger (§ 12) 
 3. Oppstartstilskudd (§ 13) 
 4. Tilskudd til kulturprosjekter (§ 14) 
 5. Tilskudd til festivaler (§ 15) 
 6. Tilskudd til utveksling mellom vennskapskommuner (§ 16) 
 7. Kulturpris (§ 17) 
 8. Ranaskolens elevrådsstipend (§ 18)

Se nærmere beskrivelse om forslaget under saksopplysninger i vedtak sak 76/19.

Kommunen inviterer høringsinstansene og andre som ønsker det til å komme med høringsuttalelser.

Hvor finner du forslaget?

Forslag til forskrift (høringsutkast) og øvrige dokumenter finner du under Høringsdokumenter på denne siden under Høringer på Rana kommunes nettsider. 

Relevante høringsdokumenter er:

 • Vedtak i kommunestyrets sak 76/19 (saksopplysninger)
 • Høringsutkastet til ny forskrift
 • Gjeldende retningslinjer tilskudd kulturelle formål

Hva mener du om dette?

Hvis du har innspill må du sende dem til oss innen 1. november 2019.

Send dem elektronisk til kommunens postmottak på epostadresse postmottak@rana.kommune.no eller ved å bruke elektronisk skjema.

Uttalelser kan også leveres ved kommunens servicetorg eller sendes per post til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. 

Uttalelsen bes merket «Høring – Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana kommune (2019/2359)».

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med kommunen hvis det er noe i saken du lurer på. Opprettet: 10.09.2019 15:33