Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Utslipp og forurensning

Jørgensen, Kari Endret:24.08.2017 09:38
Brann%20rema%20tverråneset

I kommunen er ansvaret for utslipp og forurensing fordelt på flere avdelinger

Miljøavdelingen i kommunen jobber med luftkvalitet, forurensing og klima.
Brann- og redningstjenesten har ansvar for IUA (Interk​ommunalt Utvalg for Akutt forurensing).
Helseavdelingen har oppfølgingsansvar​ ved stråling-, miljø- og kjemikalieulykker som medfører helsekonsekvenser.​​​
Kriseinfo legger ut relevant informasjon om utslipp og forurensing.

Ansvar for beredskap mot akutt forurensning omfatter en rekke aktører. Kommunene har et generelt ansvar for å kartlegge uønskede hendelser innenfor sin kommune samt forebygge slike. 

Private aktører innenfor blant annet kjemikalieindustri og transport av kjemikalier og farlig gods har ansvar for å forebygge og håndtere hendelser som deres virksomhet kan forårsake. Når ulykken er ute, har forurenser plikt til å varsle brannvesenet og politiet samt sentrale forurensningsmyndigheter. 

Lokalt koordinerer politiet nødetatenes operative håndtering av den akutte situasjonen på skadested. Kommunen har ansvar for å håndtere situasjonen lokalt. 

Statlige forurensningsmyndigheter har en regulert rolle når det gjelder å bistå nødetatene, forurenserne og kommunene med ekspertise og utstyr til å kunne bistå i håndteringen av slike situasjoner. 

Kystverket har det statlige ansvaret for akutt forurensning etter forurensningsloven. Dette gjelder også i innlandet. Kystverket har ansvar for tilsyn med forurensers og/eller kommunens aksjoner mot akutt forurensning. I større tilfelle av akutt forurensning aksjonerer Kystverket for staten. 

Miljødirektoratet har ansvar for og myndighet til å stille krav til privat og kommunal beredskap mot akutt forurensning, samt føre tilsyn med denne beredskapen.​

Hvis du har forslag til andre nettsteder og informasjon som vi kan samle her er det bare å sende en mail til postmottak@rana.kommune.no  ​

 Kontaktinformasjon

Miljøavdelingen:Luftkvalitet/forurensing/klima​ tlf. 75 14 50 00
Brann: IUA (Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing) tlf. 75 14 58 00
Helse-og sosialavdelingen: tlf. 75 14 50 00
Statens strålevern: 67 16 25 00
Kystverket: 07847
Giftinformasjon: 22 59 13 00 (døgnåpen)
Miljødirektoratet: 03400
Opprettet: 16.05.2013 08:32