Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tilfluktsrom

Myhre, Ulla Mariann Endret:11.06.2019 07:12

tilfluktsrom%20skilt%201 

Ansvarsforhold

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det overordnede tilsyn med bygging av tilfluktsrom. DSB gir nødvendige supplerende regler og bestemmelser om planlegging, utførelse, utstyr, vedlikehold og kontroll av tilfluktsrom.

Direktoratet kan delegere deler av sin avgjørelses- og kontrollmyndighet til fylkesmennene, sivilforsvarskretsene, NHO ved Industrivernet eller andre institusjoner.

Det påligger kommunen å kontrollere at bestemmelser om saksbehandling og teknisk utførelse, unntatt elektrotekniske installasjoner blir fulgt. Det er eieren, altså enten kommunen eller en privat aktør, som har ansvaret for vedlikeholdet av tilfluktsrommet.

Etter kalde krigen har tilfluktsrommene fått en beskjeden oppmerksomhet. I 1995 kom en ny forskrift som gjelder fremdeles. Stortinget har bestemt at de eksisterende tilfluktsrommene skal opprettholdes.

 

Oversikt over offentlige tilfluktsrom i Rana

Til sammen finnes tilfluktsrom i Rana med plass til 14.370. I tillegg finnes 138 private tilfluktsrom i Rana.

 • Båsmo – Båsmo ungdomsskole
 • Hauknes – Hauknes skole
 • Mo – Brannstasjonen, Strandgata 20
 • Selfors – Selfors barneskole
 • Ytteren – Ytteren somatiske sykehjem

Hva er et tilfluktsrom?

Med tilfluktsrom forstås permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkninga som følge av krigshandlinger.

I Norge er det om lag 25 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner menneske.
Tilfluktsrom er plasserte i de områder der en regner med at behovet er størst.
De offentlige tilfluktsrommene er ment for tilfeldig forbipasserende.
De private tilfluktsrommene er ment for de som oppholder seg i bygget når en hendelse skjer.

Klargjøring av tilfluktsrom

 • Dimensjonert oppholdstid er redusert fra 3 døgn til 6 timer.
 • Klargjøringstiden er økt fra 24 til 72 timer.
 • Tilfluktsrommene skal merkes med piler og skilt.
 • Det skal henge skilt med instruks for bruk av rommet der leder og nestleder skal navngis.
 • Det skal ha sanitærtekniske installasjoner som muliggjør kontinuerlig opphold i rommet i 6 timer under de fastsatte belastninger ved at det er; Forsyning av rent vann, nødvendig sanitærteknisk utstyr, avløp for kloakk.

Installasjoner

Det skal ha sterk- og svakstrøminstallasjoner som muliggjør kontinuerlig opphold i rommet i 6 timer ved de fastsatte belastninger ved at det er;

 • Tilførsel av elektrisk kraft utenfra,
 • Nødstrømsforsyning i de tilfelle dette er nødvendig.
 • Nødvendig opplegg for lys, varme og drift av apparater
 • Nødvendig opplegg for lys, varme og drift av apparater og utstyr i rommet
 • Opplegg for nødvendig sambandsutstyr

Krav om installasjoner/utstyr

Tilfluktsrommet skal ha ventilasjonsanlegg som muliggjør kontinuerlig opphold i rommet i 6 timer ved å forsyne anlegget med frisk luft, fjerne brukt luft og evt. varme- og fuktighetsoverskudd, fjerne evt. radiologisk, biologisk og kjemisk stridsmidler fra den luft som tilføres. Skaffe overtrykk i anlegget med sikt på at stoffer nevnt ikke skal trenge inn gjennom utettheter.

Det skal finnes termometer, sanitetsskrin, utbrytingsutstyr, stavlykter og brannslokkingsapparat. I tillegg inneholder forskrifter mange detaljerte beskrivelser for utforming av rommene.

Befolkningsvarsling

To ganger i året er det varslingsprøver av alle varslingsanlegg i Norge.

Varslingsprøvene er alltid den andre onsdagen i januar og juni, klokka 12. Og meldingen er alltid «Viktig melding - lytt på radio».

En fersk undersøkelse utført av Faktum Markedsanalyse for DSB viser imidlertid at bare halve befolkningen vet hva signalet betyr.

Tidligere på varslingssignalene «viktig melding - lytt på radio», «flyalarm» og «faren over», men de siste årene har man kun sendt signalet «viktig melding - lytt på radio». Signalet betyr i praksis «søk informasjon».

Det viktigste er ikke hvor du søker informasjon ved akutt fare, men at du faktisk gjør det.

Befolkningsvarsling fra kommunen

Rana kommune har eget system for befolkningsvarsling på sms. Dette er den samme tjenesten som benyttes når vi i dag sender ut melding om stengt vann osv. I tillegg benytter kommunen alle kanaler i en krisesituasjon, nettsiden, lokalavis, lokalradio, sosiale medier osv.

Kommunen kan også rekvirere sivilforsvaret til varsling på dør.

Vi oppfordrer alle til å sjekke at nummeret er registrert og at man mottar slike meldinger.

Dere kan lese mer om dette på kommunens nettsider eller på www.servicevarsling.no

Opprettet: 28.02.2017 07:42