Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Samfunnssikkerhet og beredskap

spsetup Endret:14.06.2021 10:07

 

 

Viktige telefonnummerhttps://www.rana.kommune.no/kontakt_oss/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/kontakt_oss/Sider/side.aspxSelfYes03.05.2018 11:01:09
Arrangementhttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Arrangement.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Arrangement.aspxSelfYes03.05.2018 11:05:53
Tilfluktsromhttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Tilfluktsrom.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Tilfluktsrom.aspxSelfYes03.05.2018 11:06:25
Brann og eksplosjonhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/brann_og_redning/Sider/side.aspxSelfYes03.05.2018 11:01:31
Helse, smitte og sykdomhttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Helse-smitte-og-sykdom.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Helse-smitte-og-sykdom.aspxSelfYes28.05.2018 07:07:49
IKT strøm og telehttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/IKT_strom_tele.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/IKT_strom_tele.aspxSelfYes03.05.2018 11:02:33
Din beredskaphttp://www.sikkerhverdag.no/, http://www.sikkerhverdag.no/SelfYes03.05.2018 11:03:09
Utslipp og forurensninghttps://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Utslipp-og-forurensning.aspx, https://www.rana.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet_beredskap/Sider/Utslipp-og-forurensning.aspxSelfYes03.05.2018 11:04:05

​Den nasjonale beredskapen bygger på

Nærhetsprinsippet - En krise skal håndteres på lavest mulig nivå. 
Likhetsprinsippet - Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
Ansvarsprinsippet - Den myndighet som har ansvaret til daglig har også ansvaret i en krise. 
Samvirkeprinsippet - Myndighetene har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre med hensyn til forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Formålet i forskriften § 1 om kommunal beredskapsplikt er "å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av eller skade på helse, miljø og materielle verdier."  

Når etableres det kriseledelse?

Det etableres kriseledelse når en hendelse har en slik karakter eller omfang at det faste organiserte ledelsesapparatet ikke er egnet til å lede innsatsen på eget nivå. Eller hvis krisen krever at flere instanser samhandler for å løse krisen. 
Rådmann/Ordfører beslutter om kriseledelse skal etableres. Det er hendelsens karakter og omfang som avgjør hvor mange personer som må trekkes inn i arbeidet.

Forventede oppgaver av kommunen

 • Opprettholde ordinære funksjoner og tjenester  
 • Informasjon til befolkningen, media og egne ansatte   
 • Sikre tilgang på ressurser    
 • Samvirke med frivillige og private aktører

Mål med kommunens beredskapsarbeid

Ivareta befolkningen sikkerhet og trygghet.

Målet skal nås gjennom at

 • Kommunen skal ivareta sitt beredskapsansvar gjennom helhetlig og systematisk arbeid.
 • Kommunen skal være en tilrettelegger for at kommunen, lokalsamfunnet og andre aktører gjennom samskaping skal lykkes i beredskapsarbeidet.

 Kontakt ossAkutte beredskapstilfeller
sentralbord tlf. 75 14 50 00 i åpningstiden. 
beredskap@rana.kommune.no

eller beredskapskoordinator Ulla Myhre tlf. 7514 55 02 eller 47 33 84 56

Psykososialt kriseteamet

Utenfor åpningstiden
vaktnummer Brann tlf. 75 14 58 00
Mottar du SMS varsling?


Følg Rana kommune på Facebook eller følg Rana kommunes beredskapsnettverk

 Kommunens ansvar

 • Ta hånd om berørte personer og deres pårørende
 • Redningstjeneste, helsetjeneste, psykososialt kriseteam
 • Bistå med evakuering og innkvartering (berørte og redningspersonell)
 • Informere om tiltak for egen bestkyttelse
 • Forpleining og forsyningsstøtte - vann, strøm, mat, klær, varme etc.
 • Opprydding og oppretting
 • Vern om miljø og materielle verdier
Opprettet: 14.05.2013 13:21