Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samfunnssikkerhet og beredskap

spsetup Endret:05.10.2017 13:18
Viktige telefonnummer
Brann og eksplosjon
Helse, smitte og sykdom
IKT strøm og tele
Din beredskap
Transport
Utslipp og forurensning
Vær og natur
Terror
I utlandet
Arrangement
Tilfluktsrom

Den nasjonale beredskapen bygger på

Nærhetsprinsippet - En krise skal håndteres på lavest mulig nivå.
Likhetsprinsippet - Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
Ansvarsprinsippet - Den myndighet som har ansvaret til daglig har også ansvaret i en krise.
Samvirkeprinsippet - Myndighetene har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre med hensyn til forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Formålet i forskriften § 1 om kommunal beredskapsplikt er "å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av eller skade på helse, miljø og materielle verdier."  

Når etableres det kriseledelse?
Det etableres kriseledelse når en hendelse har en slik karakter eller omfang at det faste organiserte ledelsesapparatet ikke er egnet til å lede innsatsen på eget nivå. Eller hvis krisen krever at flere instanser samhandler for å løse krisen.
Rådmann/Ordfører beslutter om kriseledelse skal etableres. Det er hendelsens karakter og omfang som avjør hvor mange personer som må trekkes inn i arbeidet.

Forventede oppgaver av kommunen
- Opprettholde ordinære funksjoner og tjenester   - Informasjon til befolkningen, media og egne ansatte   - Sikre tilgang på ressurser     - Samvirke med frivillige og private aktører

 visjon%20og%20mål%20beredskap

 

 

 Kontakt oss


Ved generelle henvendelser

Beredskapskoordinator Ulla Myhre
tlf. 75 14 55 02 eller 47 33 84 56.

Akutte beredskapstilfeller
sentralbord tlf. 75 14 50 00 i åpningstiden.
beredskap@rana.kommune.no

Psykososialt kriseteamet

Utenfor åpningstiden
vaktnummer Brann tlf. 75 14 58 00
Mottar du SMS varsling?

Følg oss på Facebook

 Kommunens ansvar

  • Ta hånd om berørte personer og deres pårørende
  • Redningstjeneste, helsetjeneste, psykososialt kriseteam
  • Bistå med evakuering og innkvartering (berørte og redningspersonell)
  • Informere om tiltak for egen bestkyttelse
  • Forpleining og forsyningsstøtte - vann, strøm, mat, klær, varme etc.
  • Opprydding og oppretting
  • Vern om miljø og materielle verdier
Opprettet: 14.05.2013 13:21