Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SFO (skolefritidsordning)

Jørgensen, Kari Endret:25.06.2021 10:43

 

Nye plasstyper og priser gjeldende fra 1. januar 2021

​Plasstype​Pris​Tilbud
​SFO 100% plass​kr. 2800 per mnd​Fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
​SFO 80% plass ​kr. 2263,50 per  mnd. i 11 mnd​Fire dager per uke samt hel dag på skolefrie dager på avtale dager
​SFO 60% plass 

​kr. 1699 per mnd. i 11 mnd

​Tre dager per uke samt hel dag på skolefrie dager på avtalte dager
​SFO morgenplass​kr. 1306 per  mnd. i 11 mnd​Morgener fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
​SFO ettermiddagsplass​kr.2503 per mnd. i 11 mnd​Ettermiddag fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
​Dagplass:​kr. 282 per dag​For elever uten ordinær plass når det er oppstått akutt behov for tilsyn

 

Søskenmoderasjon: 50% reduksjon for billigste plass fra barn nr. 2 for alle plasser unntatt dagplass.

Det faktureres ut fra bestilt plass uavhengig om den benyttes fullt ut eller ikke. Nærmere opplysninger om tilbudet fåes ved direkte henvendelse til den skolen eleven tilhører. Søker registreres som betaler, og vil automatisk få fratrekk for innbetalt beløp i selvangivelsen. 

 Redusert foreldrebetaling

Hvem gjelder ordningen for? 

· Husholdninger med en samlet inntekt under 513 333,- kroner som har

·         elever på 1. til 4. klassetrinn med SFO-plass 

Hva må du gjøre og når må det gjøres?

·         Du må søke om dette før hvert skoleår

·         Søknaden finner du i elektronisk søknadsskjema. Vedlegg kan også lastes opp direkte.

·         Søker du før 01.august vil et vedtak gjelde fra august.

·         Vær obs på at om du søker etter 01.juli kan det hende at du ikke får vedtak før etter ferien selv om vedtaket vil 

         gjelde fra august.

·         Søker du etter 01.august vil et vedtak gjelder fra måneden etter at vi har mottatt søknad med all dokumentasjon.

 

Hva skal være med søknaden?

·         Kopi av siste skattemelding eller skatteoppgjør lastes opp sammen med søknaden (den finner du på altinn).

·         Du kan også sende dokumentasjon til postmottak Rana kommune, merk den da med redusert foreldrebetaling.

·         Hvis du/dere har store endringer i inntekten siden siste skattemelding skal dere også legge ved dokumentasjon                    på dette. 

Eksempler på slik dokumentasjon er:

  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver (to siste måneder).
  • Utbetalingsoversikt fra NAV (to siste måneder); bl.a. fødselspenger, overgangsstønad, pensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
  • Bekreftelse fra NAV for økonomisk stønad ved manglende inntekt.
  • Vedtak eller bekreftelse for introduksjonsstønad.
  • Studentbevis/bekreftelse for aktuell skoleplass.
  • Selvstendig næringsdrivende: Skriftlig bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen).
  • Inntektsopplysninger fra Altinn.no. (Skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanr. A08. Send inn bestilling for år med månedsoversikt.)


Hvem regnes inn i "husholdningen"

·         Barnets bostedsadresse er den adressen som barnet er registrert på i folkeregisteret

·         Den som søker må ha samme adresse som barnet.

·         Skattepliktig inntekt for samboer/ny ektefelle som har bodd på samme adresse tolv av de siste atten månedene

·         Har dere felles barn skal også regnes med.

·         Skjer det varige endringer i inntekt eller boforhold i løpet av skoleåret skal dere sende inn ny søknad.         

    Mer informajson om redusert forledrebetaling i SFO finner du her.

 Opprettet: 30.10.2017 11:49