Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SFO (skolefritidsordning)

Jørgensen, Kari Endret:04.05.2020 15:11

 

Nye plasstyper og priser gjeldende fra 1. januar 2020

​Plasstype​Pris​Tilbud
​SFO 100% plass​kr. 2756 per mnd​Fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
​SFO 80% plass ​kr. 2204 per  mnd. i 11 mnd​Fire dager per uke samt hel dag på skolefrie dager på avtale dager
​SFO 60% plass 

​kr. 1654 per mnd. i 11 mnd

​Tre dager per uke samt hel dag på skolefrie dager på avtalte dager
​SFO morgenplass​kr. 1272 per  mnd. i 11 mnd​Morgener fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
​SFO ettermiddagsplass​kr.2437 per mnd. i 11 mnd​Ettermiddag fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
​Dagplass:​kr. 265 per dag​For elever uten ordinær plass når det er oppstått akutt behov for tilsyn

 

Søskenmoderasjon: 50% reduksjon for billigste plass fra barn nr. 2 for alle plasser unntatt dagplass.

Det faktureres ut fra bestilt plass uavhengig om den benyttes fullt ut eller ikke. Nærmere opplysninger om tilbudet fåes ved direkte henvendelse til den skolen eleven tilhører. Søker registreres som betaler, og vil automatisk få fratrekk for innbetalt beløp i selvangivelsen. 

 Redusert foreldrebetaling


Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. klassetrinn med SFO-plass:

Foreldrebetalingen for en SFO plass skal for første barn i SFO ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens bruttoinntekter, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling, jf. Opplæringslovens § 13-7 og budsjettvedtak i Rana kommune.

Beregningen av inntektsgrensen gjøres ut fra den gjeldende satsen for en hel SFO plass.

Fra 1. august 2020 innebærer dette at husholdninger med en samlet inntekt under  505 267,- kroner har rett til redusert foreldrebetaling for hel plass i SFO. For søsken fastsettes foreldrebetalingen automatisk etter de kommunalt fastsatte prosentsatser for søskenmoderasjon.

Du må søke om dette

For å motta redusert foreldrebetaling må foreldre/foresatte med samme folkeregistrerte adresse som barnet søke om dette. Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen.

Søknaden innleveres i et elektronisk søknadsskjema. 

Du må sende inn kopi av skattemeldingen. Etter hvert vil kommunen kunne hente inn husholdnignens samlede person- og kapitalinntekter, samt opplysninger om husholdningen, direkte fra Skattedirektorratet og Folkeregisteret. Dette er per dato ikke klart ennå, så dere må legge ved siste skattemelding ved søknaden. 

Er husholdningens inntekt vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, må

søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Dokumentasjon som ettersendes må være kommet frem til kommunen innen gjeldende søknadsfrister. 

Søknadsfrister og saksbehandling

For å få redusert foreldrebetaling fra august måned er søknadsfristen 1. juli. Søknader som er innkommet innen 1. juli og innvilges gis virkning fra og med august måned og varer ut kommende skoleår så lenge vilkårene oppfylles.

Søknader som kommer inn i perioden mellom 2. juli og 1.august og innvilges vil gis virkning fra og med august måned og varer ut kommende skoleår så lenge vilkårene oppfylles. For mye fakturert for august vil trekkes fra på faktura for september.

Søknader som kommer inn etter 1. augst behandles fortløpende og innvilget søknad gis virkning fra og med etterfølgende måned. For mye fakturert trekkes fra på neste faktura.


Opprettet: 30.10.2017 11:49