Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Planer, budsjett og regnskap

 
Budsjett
Planstrategi
Regnskap og årsberetning
Retningslinjer/
reglementer
Fagplaner/øvrige planer
Kommune(del)planer
Kommuneplanens
samfunnsdel

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy. Den er utgangspunktet for all annen planlegging i kommunen.

Både i kommuneloven og plan- og bygningsloven slås det fast at kommunene skal utarbeide planer som samordner kommunens virksomhet . Planene skal også trekke opp mål og retningslinjer for utviklingen av kommunen.

Vedtatt økonomiplan og budsjett avgjør når tiltak kan gjennomføres. Disse vedtas hvert år i november - desember.

For mer informasjon - kontakt oss. Telefon 75 14 50 00 eller via epost: postmottak@rana.kommune.no