Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kommune(del)planer

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:13.03.2021 16:01
Kommuneplanen er kommunens øverste styringsverktøy. Den er utgangspunktet for all annen planlegging i kommunen som for eksempel kommunedelplaner, reguleringsplaner, handlingsplaner, fagplaner kommunens økonomi og strategiplan og budsjett.

Både i kommuneloven og plan- og bygningsloven blir det fastslått at kommunene skal utarbeide planer som samordner kommunens virksomhet og trekker opp mål og retningslinjer for utviklingen av kommunen.

Kommuneplanen utleder behov for delplaner på et noe mer detaljert men fremdeles overordnet nivå innenfor noen felt. Noen finnes allerede, og noen er under arbeid.

Kommunedelplan for naturmangfold

Planens målsetting, strategier og tiltak konkretiserer hvordan Rana kommune skal jobbe med å ta hensyn til naturmangfoldet og skal vurderes og vektlegges ved utarbeidelse og oppfølging av øvrig planverk, samt innen saksbehandling og innenfor kommunal drift.

Kommunedelplan for Klima og energi

Klima- og energiplanen presenterer den globale utfordring med klimaendringer og presenterer mål og tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Tiltakene er rettet mot handlingsrommet internt i kommunen og i sivilsamfunnet.

Kommunedelplan byutvikling

Rammebetingelser, mål og strategier for utvikling av bysentrum.

Kommunedelplan Mo og omegn

Arealplan for tettbebyggelsen i Mo og bydelene rundt. Grovmasket plan for bruk og vern av areal (arealer til næring, handel og service, boliger, rekreasjon, offentlige bygg, infrastruktur mm.).

Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser

Temaplan med mål og strategier innenfor fysisk aktivitet (herunder idrett) og naturopplevelser som et middel for å forebygge og forbedre innbyggernes helse og livskvalitet. Anleggsplan er en lovpålagt del av denne.

Kommunedelplan kulturminner

Verneplan for Rana. Temaplan for hvilke bygninger og andre anlegg som skal bevares for å synliggjøre kommunens historie for ettertiden.

Nye kommunedelplaner

Nye kommunedelplaner som det vil være naturlig å igangsette arbeid med ut i fra fokusområder i den nye kommuneplanen. Nye vedtatte planer vil fortløpende bli lagt ut i oversikten under.

 

​GJELDENDE KOMMUNE- OG KOMMUNEDELPLANER

 

icpdfKommuneplan 2017-2027 Rana kommune, publisert 20.01.21.pdf

icpdfMunicipal master plan 2017-2027 Rana publisert 20.01.21.pdf

icpdfHovedplan avløp og vannmiljø i Rana 2017 - 2030.pdf

icpdfKommunedelplan for kollektivtrafikk i Mo i Rana 2017-2024

icpdfKart kommunedelplan for kollektivtrafikk (A3)

icpdfStrategisk næringsplan Rana kommune perspektiv 2014-2030
icpdfKommuneplan for Rana 2016-2028 - arealdelen_plankart A0
​​icpdfKommuneplan for Rana 2016-2028 - arealdelen_ bestemmelser og retningslinjer
icpdfKommuneplan for Rana 2016-2028 - arealdelen_planbeskrivelse
icpdfKommunedelplan for Mo og omegn 2013-2023 - plankart.pdf
icpdfKommunedelplan for Mo og omegn 2013-2023 - bestemmelser og retningslinjer
icpdfKommunedelplan for Mo og omegn 2013-2023 - planbeskrivelse
icpdfKommunedelplan byutvikling
icpdfKlima- og energiplan_2015_2019.pdf
icpdfVerneplan for Rana
 icpdfKommunedelplan for naturmangfold 2020-2030.pdf
icpdfTemaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 - 2030.pdf


Opprettet: 27.05.2013 11:49