Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Lønns og arbeidsforhold

Myhre, Ulla Mariann Endret:25.11.2017 13:06

Forhandlinger​Lønn og lønnsregulering

Lønn fastsettes ved ansettelsen og reguleres senere gjennom lønnstillegg fastsatt av forhandlingspartene sentralt (sentrale lønnstillegg) og/eller gjennom lokale lønnsforhandlinger (lokale lønnstillegg).  For alle stillinger som har lønnsstiger skjer det i tillegg automatiske lønnsopprykk etter hvert som den ansatte får økt sin lønnsansiennitet (ansiennitetsopprykk).  Hovedtyngden av de ansatte er i stillinger som har slike lønnsstiger.

Ved lønnsfastsettingen tas det utgangspunkt i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor samt intern lønnsstruktur.  Det betyr at lønn fastsettes etter stillingens lønnsnivå og den enkelte stillingsinnehaver sin utdanning, arbeidserfaring og evt. lokale lønnstillegg.  Det gis også tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.  Alle typer lederstillinger er direkte plassert på et lønnsnivå som gjenspeiler lokal lønnsstruktur.

Noen få stillinger har kun lokal lønnsdannelse.  Dette gjelder stillinger der ansatte har høyere akademisk utdanning eller ingeniørutdanning samt lederstillinger på toppleder/fagsjefnivå.  Lønnsregulering for disse vurderes årlig gjennom lokale lønnsforhandlinger.

 

Pensjon og forsikring

Personalforsikringene omfatter: Yrkesskade forsikring, gruppeliv, ulykkesforsikring i fritid og tjenestereiseforsikring.
Kommunens har sine pensjonsordningen og forsikringsordninger gjennom KLP.

Opprettet: 24.11.2016 11:02