Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Lærlinger

Myhre, Ulla Mariann Endret:01.03.2021 09:02

HavmannenRana kommune tar inn ca. 25 lærlinger hvert år. Lærlingeplassene utlyses i perioden april-mai, og i slutten av august starter lærlingene opp sin læretid på tildelt plass. Kommunen gjør en samlet vurdering av tildeling av læreplasser i løpet av inntaksprosessen. Hovedsatsingen er på helsearbeiderfaget, men kommunen tar også inn lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag og IKT faget.
Andre fagområder som kokk og feielærlinger kan også være aktuelle, og vurderes fra år til år.

Rana kommune er lærebedrift og har arbeidsgiveransvar for lærlingene. Oppfølging av lærlingene i læretida gjøres i samarbeid med opplæringskontoret, der opplæringskontoret har ansvar for den faglige veiledningen og læreplanen for de enkelte fagene.

Hvem kan søke om lærlingeplass?

Elever og voksne som har gjennomført VG1 og VG2 kan søke lærlingeplass. Voksne kan også søke som et ledd i et attføringsløp. Elever som har behov for lærekandidatplass innen aktuelt fag, kan også søke. Søkere med ungdomsrett som har bestått VG1 og VG2 vil bli prioritert. Kommunen tar inn søkere fra hele Nordland.

For å komme med i inntaksprosessen kreves skriftlig søknad med kopi av kompetansebevis fra VG1 og VG2, eventuelt utskrift av terminkarakterer fra VG2. Søkere uten fullført videregående utdanning, men med relevant arbeidspraksis, må levere skriftlig søknad med arbeidsattest og realkompetansevurdering fra godkjenningssentralene vedlagt. For søkere som ønsker lærlingeplass som et attføringsløp, må godkjenning fra NAV foreligge og vedlegges søknaden.

Ledige lærlingeplasser vil bli annonsert i Rana Blad og på kommunens hjemmeside. Det vil framgå av utlysningsteksten hvilke fagområder som prioriteres for gjeldene inntaksperiode.

 Kontaktinformasjon

HR-personal tlf. 75 14 50 00
Opprettet: 24.11.2016 09:23