Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Offentlige postlister

Jørgensen, Kari Endret:05.02.2019 10:48
 
I hovedreglene om innsyn (§3) i offentlige dokumenter står det at saksdokumenter, journaler og liknende register for organet er åpne for innsyn for alle dersom ikke annet er beskrevet i lover eller forskrifter.
I Rana kommune praktiserer vi meroffentlighet (§11) og vurderer fortløpende innsynssaker.
Våre postlister legges daglig ut på kommunens nettside og er søkbare i ett år. Sletting av postlister foregår den 1. i hver måned. Da slettes måneden før fra forrige år.

Rana kommune følger arkivforskriften § 2-7 som sier hva en offentlig postliste skal inneholde av opplysninger. Inngående dokumenter er merket med en I bak arkivsaksnummeret og utgående dokumenter er merket med U.
 
Postlister

Unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

 

Bestillingsrutiner/saksgang:
Send en e-post til postmottak@rana.kommune.no eller ring 75145000/faks 75145001.
Vennligst oppgi Arkivsaksnummer, løpenummer samt adresse/e-postadresse for oversendelse av dokumentene. Innsynssaker behandles fortløpende og senest innen 5 arbeidsdager (off.l. § 32) av den sentrale arkivtjenesten i kommunen.
Som hovedregel er innsyn gratis men det finnes unntak
(§4 i forskriften).
Avslag om innsyn skal begrunnes og klageadgang skal oppgis (
Forvaltningsloven

 

Opprettet: 23.05.2013 09:38