Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Personvern

Myhre, Ulla Mariann Endret:05.07.2021 07:25

jordklode.jpgRana kommune har fastsatt egne mål og strategier for sikkerhetsarbeidet (F.sak 31/11). Dette er vårt overordnede styringsdokument for informasjonssikkerhet .
I Rana kommune skal elektroniske og papirbaserte informasjonsbehandlingssystem være gode og tilgjengelige hjelpemiddel for ansatte i organisasjonen.

Sensitive personopplysninger skal være tilgjengelig for alle som behøver dem i sitt arbeide, men ikke i større utstrekning enn det som er nødvendig for å få utført jobben.

Tilgjengelighet – tilgjengelig når du trenger det
Konfidensialitet – opplysninger skal ikke eksponeres for uvedkommende
Integritet – sikre informasjon mot utilsiktet endring

Data som behandles skal være korrekte, de skal være tilgjengelige når det er behov for dem og de skal være beskyttet mot uvedkommende.

Sikkerhetsmål Rana kommune:

 • Rana kommune skal sikre at informasjon behandles iht. krav i relevante lover og forskrifter.
 • Sikkerhetsarbeidet i Rana kommune skal ha forankring i virksomhetens ledelse. Alle ledere og ansatte skal kjenne til og etterleve sitt ansvar for informasjonssikkerhet.
 • Sikkerheten skal inngå som en integrert del av Rana kommunes organisasjon/ styringssystem.
 • Den fysiske sikkerhet i Rana kommune skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler der beskyttelsesverdig informasjon og sensitive personopplysninger lagres og behandles.
 • Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere etter behov (Need to Know).
 • Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres.
 • Rana kommune skal sikre at informasjonsbehandling er korrekt og at informasjon ikke forandres uten lovlig tilgang. Rana kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid for de personer som er autorisert.
 • Uønskede hendelser skal kunne spores. Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede inkludert virksomhetskritiske hendelser.
 • Det skal settes i verk tiltak når uønskede hendelser inntreffer slik at sannsynlighet for at tilsvarende eller gjentatte hendelser reduseres
 • Forhindre at personer eller systemer hos Rana kommune, bevisst eller ubevisst er årsak til sikkerhetsmessig uønskede hendelser, mot privatpersoner eller egen eller andres virksomhet.
 • Rana kommune skal sikre at medarbeidere som bruker virksomhetens informasjonssystemer har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta fastsatte sikkerhetsbehov/krav.
 • Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres.
 • Rana kommune skal sikre at informasjonsbehandling er korrekt og at informasjon ikke forandres uten lovlig tilgang.
 • Rana kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid for de personer som er autorisert.
 • Uønskede hendelser skal kunne spores.
 • Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede inkludert virksomhetskritiske hendelser.
 • Det skal settes i verk tiltak når uønskede hendelser inntreffer slik at sannsynlighet for at tilsvarende eller gjentatte hendelser reduseres.
 • Forhindre at personer eller systemer hos Rana kommune, bevisst eller ubevisst er årsak til sikkerhetsmessig uønskede hendelser, mot privatpersoner eller egen eller andres virksomhet.
 • Rana kommune skal sikre at medarbeidere som bruker virksomhetens informasjonssystemer har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta fastsatte sikkerhetsbehov/krav.

For nærmere informasjon ta kontakt med Rana kommune, tlf. 75 14 50 00 - epost: postmottak@.rana.kommune.no

 

Opprettet: 06.06.2013 09:19