Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Samtykkeerklæring

Jørgensen, Kari Endret:16.04.2019 12:57

Rana kommune bruker et elektronisk journalføringssystem. Formålet med dette systemet er å gi et helhetlig tilbud og ivareta kommunens dokumentasjonsplikt. Rana kommune skal til enhver tid behandle person- og helseopplysninger i tråd med de krav som følger av gjeldende lovverk. For nærmere informasjon om personvern se vår personvernerklæring på https://www.rana.kommune.no/organisasjon/Personvern/Sider/side.aspx

Helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt. Vi trenger derfor samtykke fra deg for å kunne innhente eller gi informasjon om din situasjon og helsetilstand.

Formålet med å innhente og/eller dele opplysningene med andre tjenesteutøvere og pårørende er: 
å kartlegge dine behov på en best mulig måte
å gi deg et tjenestetilbud som er basert på dine egne ressurser og behov
å sikre deg et helhetlig pasientforløp.
Opplysningene som innhentes/utveksles dokumenteres i din journal. Du har rett til innsyn i egen journal. 

Rana kommune er pålagt av Helsedirektoratet å sende inn anonymiserte opplysninger om deg og dine behov til et nasjonalt register (IPLOS). 


Samtykke

Du gir med dette Rana kommune ved tildelingskontoret, og aktuelle tjenesteytere i helse- og omsorgsavdelingen tillatelse til å innhente og utveksle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og yte tjenester til deg. Du gir med dette også kommunen fullmakt til å innhente inntektsopplysninger for de tjenester det kan kreves betaling for. 

Det er frivillig å samtykke og du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Når du leverer denne søknaden gir du ditt samtykke. 

Ta kontakt med tildelingskontoret på tlf. 75 14 66 80 dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke.

Du kan reservere deg mot at vi innhenter eller gir informasjon til enkelte personer eller avdelinger. Reservasjoner kan også gjelde spesielle hendelser eller situasjoner. 

Opprettet: 16.04.2019 12:51