Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Personvernombud

Myhre, Ulla Mariann Endret:02.03.2021 13:38

personvernombudlogo.jpgPersonvernombudsordningen er en frivillig ordning administrert av Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

Hva gjør et personvernombud og hvorfor er ordningen gunstig for private og offentlige virksomheter?

All behandling av personopplysninger i offentlig og privat sektor reguleres av personopplysningsloven. Loven skal ivareta borgernes krav på personvern ved at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Datatilsynet ønsker å heve bevisstheten og kunnskapen om personvernlovgivningen. Med hjemmel i personopplysningsforskriften har tilsynet bygget opp en ordning med personvernombud.


Meldeplikt

Alle virksomheter med personvernombud er fritatt fra meldeplikten til Datatilsynet. I disse virksomhetene skal alle behandlinger av personopplysninger meldes til ombudet som i sin tur skal føre en oversikt over meldingene. Disse meldingene skal altså ikke sendes til Datatilsynet. Det er utviklet egne meldeskjema (se høyre marg) som kommuner med personvernombud skal bruke.

Personvernombudet skal gjennomfør de oppgaver som Datatilsynet fastsetter for at kommunene skal slippe fri fra meldeplikten. For at Datatilsynet skal kunne unnta fra meldeplikten, må personvernombudet ha minst de følgende to oppgaver:

 • Sikre at den datadatabehandlingsansvarlige følger personopplysningsforskriften med forskrifter
 • Føre en oversikt over meldinger om virksomhetens behandling av personopplysninger
For behandlinger som er underlagt konsesjon, må konsesjonssøknad fremdeles sendes Datatilsynet jf. personopplysningsloven § 33 og helseregisterloven jf. §§ 5 flg.

Hva gjør personvernombudet?

For å heve bevisstheten og kompetansen knyttet til behandling av personopplysninger har Rana kommune knyttet til seg et personvernombud. Ombudet er en ressursperson som enten er ansatt i virksomheten eller er en ekstern person, som har til oppgave å:

 • Føre oversikt over Rana kommunes behandling av personopplysninger:
  • påse at behandlinger meldes i samsvar med vilkår 2 ovenfor, vurdere om meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger, og ved mistanke om feil eller mangler gjøre datadatabehandlingsansvarlige oppmerksom på dette.
  • føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt med opplysninger som nevnt i personopplysningslovens § 18, 1. ledd, jf. § 23,
 • Påse at ledelsen i Rana kommune har etablert et system for internkontroll:
  • påse at datadatabehandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens § 14, jf. personopplysningsforskriftens kap. 3,
 • Bistå personer som er registrert (kunder/borgere):
  • bistå registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger,
 • Besvare spørsmål om personvern internt i virksomheten
 • Påpeke brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen:
  • påpeke brudd på regler om behandling av personopplysninger overfor datadatabehandlingsansvarlig,
  • etter henvendelse fra Datatilsynet opplyse om eventuelle brudd på regler om behandling av personopplysninger og foreta undersøkelser i konkrete saker,
 • Være en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
 • Holde seg orientert om utviklingen innen personvern:
  • holde seg orientert om utviklingen innen personvern og de problemer som knytter seg til behandling av personopplysninger, og
  • gi råd og veiledning til datadatabehandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette.
I tillegg skal personvernombudet bistå datadatabehandlingsansvarlig under ledelsesgjennomgangen

 Personvernombud

​Rolf Haavik.
Tlf. 907 33760
epost: rolf.haavik@habberstad.no

 Relaterte lenker

Opprettet: 06.06.2013 10:15