Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
 • Siste

Kommunale vedtak

  Endret:28.04.2020 14:30
corona_ny

Rana kommune viderefører ikke lokale karantenebestemmelser fra 28. april kl. 18.00.


På en pressekonferanse 27. april orienterte kommuneoverlege Frode Berg om at han ikke anbefaler at Rana kommune viderefører de lokale karantenebestemmelsene. 

På pressekonferansen, som ble gjennomført på Teams, innledet ordfører Geir Waage med at kommunen har hatt lokale karanteneregler siden 15. mars. 

- De første tre ukene ble det lokale karantenevedtaket gjort av kommuneoverlegen som et hastevedtak etter smittevernlovens § 4-1. Deretter har kommunestyret gjort vedtak og gitt formannskapet fullmakt til å håndtere situasjonen fram til kommunestyremøte den 12. mai. Gjeldende lokale karantenevedtak går ut i morgen kl. 18.00. Det vil bli et formannskapsmøte i morgen kl. 10.00.  Da vil det bli gitt en orientering om Rana kommunes videre arbeid med korona-pandemien, sa Waage før han ga ordet til kommuneoverlege Frode Berg.

Se hele pressekonferansen her.

Status
Berg orienterte ført som status i Rana:

 • Man har ikke hatt nye smittetilfeller i Rana de siste 4 ukene.
 • Skjult smitte av covid-19 blant befolkningen i Rana vurderes på nåværende tidspunkt å være svært lav eller ikke-eksisterende.  
 • Rana kommune har siden 15.03.2020 hatt lokale karanteneregler for personer som reiser inn i kommunen fra høyendemiske områder.
 • De lokale karantenereglene vurderes å ha bidratt til å utsette oppstarten av epidemien i Rana og på Helgeland.

- Min vurdering er at vi har oppnådd det vi har ønsket med lokale karanteneregler. Kommunen har fått tid til å bygge opp de tilbudene som vurderes som nødvendige for å klare å ha kontroll på smittesituasjonen og å håndtere flere syke. Vi har en annen situasjon nå enn vi hadde i midten av mars. Vi ser at det har vært en kraftig nedgang i nye tilfeller nasjonalt og ut fra tilgjengelige data vurderes det at de fleste fylkene har kontroll på smittesituasjonen. Dette er også årsaken til at regjeringen har bestemt at man skal ha en gradvis reduksjon av smittevernstiltak nasjonalt. Sykehusene skal gjenoppta normal drift, og flere virksomheter som tidligere har vært stengt, herunder barnehager og skoler har åpnet igjen, sa Berg.

Økt mulighet for smitte
Når potensielle smittearenaer åpner igjen øker mulighetene for intern smitte i befolkningen. Betydningen av importsmitte vil bli mindre. Ved en gradvis gjenåpning av samfunnet må tiltakene som skal redusere smittetrykket ha en annen innretning enn tidligere.

- Jeg anbefaler derfor at vi ikke viderefører lokale karanteneregler, og at Rana kommune inntil videre bør forholde seg til nasjonale smitteverntiltak. Min vurdering er at opphør av lokale karanteneregler neppe vil øke belastningen covid-19 pandemien vil påføre kommunens befolkning og tjenester på lang sikt. 

Kommunens planer fremover
Berg poengterte at vi ikke er tilbake til normalen.

- Vi er ikke i en normalsituasjon, men i en pandemisituasjon der vi prøver å finne en ny normal. I tiden framover må vi bruke andre verktøy en lokale karanteneregler for å nå målsetningen. Det er urealistisk å tro at vi skal ha nullsmitte i Rana. Samtidig så er det ingen grunn til å frykte hverken svenske eller italienske tilstander som følge av at lokale karanteneregler ikke forlenges. Når vi i Rana skal legge en videre strategi, må vi forholde oss til den nasjonale strategien. Den nasjonale strategien er nå i tråd med den den strategien vi har hatt i Rana. Vi har ikke ambisjoner om nullsmitte, men ønsker kontrollert spredning av viruset uten at helsevesenets kapasitet overstiges. Dersom det kommer en ny nasjonal smittebølge forvente jeg at det iverksettes tiltak som også gagner oss. Min vurdering er at vi har et godt utgangspunkt og at vi er der vi skal være. Mye vil avhenge av tilfeldigheter og at alle sammen gjør gode valg. Kommunen må sørge for å være best mulig rigget slik at man minimerer konsekvensene av tilfeldigheter, sa Berg og la til.

Må agere om nødvendig

Det er viktig at vi:

 • Hele tiden har en korrekt situasjonsforståelse og agerer uten å nøle når det er nødvendig.
 • Ikke havner i problemer som kunne vært unngått, eller som er vanskelig å komme seg ut av. 
 • Er i forkant og har planene klare når situasjonen endrer seg.

Vi har noen prioriterte mål og tiltak. Disse er i stor grad sammenfallende med FHI sine anbefalinger:

 1.  Identifiser og isoler mistenkte og bekreftete syke tidlig i forløpet.
 2.  God og rask smitteoppsporing.
 3.  Unngå å få covid-19 inn i institusjoner og kommunale botilbud.
 4.  Redusere risiko for at helsepersonell blir syke.

Det er disse fire aksene vi må jobbe etter. Det er lagt ned mye arbeid i alle fire punktene allerede, men det handler om å finne enda bedre løsninger som gjør at man kan:

 • holde trykket oppe over lang tid
 • som er mulig å leve med
 • som ikke sliter oss ut.

Det viktigste er fortsatt at alle bidrar til å redusere risiko for smittespredning:

 • vask hendene
 • host i albuen
 • følge anbefalingene om avstand og gruppestørrelse
 • er du syk så er du hjemme, og du blir hjemme til 1 dag etter at du er symptomfri


 Tidligere vedtak

Opprettet: 16.03.2020 09:58