Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Presisering om karantene og isolasjon

Gisnås, Geir Endret:16.03.2020 12:27
corona_ny

​Kommuneoverlegen i Rana kommune har formulert noen presiseringer i forhold til karantene og isolasjon

​For å oppnå en felles begrepsforståelse ønsker Rana kommune å redegjøre for begrepene hjemmekarantene og hjemmeisolasjon, for hvem dette gjelder og hva tiltaket innebærer.

Hjemmekarantene gjelder for: 

 • Personer som er symptomfrie. .
 • Personer som sitter i hjemmekarantene og som får symptomer skal hjemmeisoleres.

Hjemmekarantene er et føre-var tiltak

Personer i hjemmekarantene er vurdert å ikke utgjøre en smitterisiko for sine omgivelser og kan omgås egne husstandsmedlemmer.

Hjemmeisolering gjelder for:

 • Personer med bekreftet sykdom, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon og som defineres av lege som et mistenkt tilfelle
 • Personer i hjemmekarantene som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

Personer som er hjemmeisolert kan utgjøre en smitterisiko for sine omgivelser og skal unngå kontakt med andre inkludert egne husstandsmedlemmer.

Det er fastlege/legevaktslege som bestemmer om pasienter skal i hjemmekarantene eller hjemmeisoleres. Legen må da også forklare pasienten forskjellen på disse to tiltakene.

Hva innebærer hjemmekarantene/hjemmeisolasjon?

Hjemmekarantene

Folkehelseinstituttets beskrivelse av hjemmekarantene:

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Vi ser at denne definisjonen gir rom for tolkning og ønsker å komme med noen presiseringer:

 • Er man i hjemmekarantene skal man i utgangspunktet holde seg hjemme.
 • Man kan gå en tur utendørs så fremt dette gjøres på steder der det ikke ferdes andre.
 • Man skal unngå kontakt med andre mennesker når man ferdes utenfor hjemmet.
 • Man skal ikke motta besøk
 • Man kan ikke dra på besøk.  

 • Nødvendige ærend på butikk kan gjennomføres, men da kun på tidspunkter med få andre mennesker på butikken.
  • Dersom man kan få bistand fra andre til nødvendige innkjøp, bør ikke personer i hjemmekarantene selv gå i butikken.
  • Dersom man mangler mat og nødvendige hygieneprodukter må personer i hjemmekarantene kunne skaffe seg dette, men da på tidspunkter da det er få andre mennesker på butikken slik at man kan unngå kontakt.

Hva betyr hjemmeisolering?

 • Personer som er hjemmeisolert skal ikke forlate hjemmet eller bevege seg utendørs.
 • Dersom det er mulig skal hjemmeisolerte oppholde seg og sove i et annet rom enn andre husstandsmedlemmer.
 • Har man flere bad og toalett i boligen, skal den hjemmeisolerte ikke dele bad og toalett med husstandsmedlemmer.

Det er opprettet grupper som tilbyr bistand og hjelp til personer som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. 

Opprettet: 16.03.2020 11:13