Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Nyheter

spsetup Endret:09.01.2018 13:05

Innskriving til grunnskolen i Rana

​​Innskriving på skolen foregår i uke 5,6, 7og 9. Barneskolene sender ut invitasjon og innskriv... (19.01.2018)

Barnehage - oppdatering av venteliste

​I forberedelsen til årets hovedopptak for barnehage gjør Rana kommune en oppdatering av søkerlisten... (18.01.2018)

Drømmestipend 2018

Snart går fristen ut for å søke Drømmestipend. Er du ung kulturutøver og bærer på en drøm har d... (11.01.2018)

Målestasjon for NO2

​​Måling av NO2 ved målestasjonen på Moheia er startet pr. 1. januar 2018. På grunn av utfordringer&... (05.01.2018)

Snøskuterløype mellom Dalsgrenda og Nevertjønnlia

​Vi har mottatt beskjed om at snøskuterløypen mellom Øverdal og Nevertjønnlia ikke er farbar på grun... (04.01.2018)

Ønske om forslag til nye veinavn

​I forbindelse med bygging av ny E6 og påfølgende endring av gate Saltfjellveien ønsker Rana kommune... (05.01.2018)

Kunngjøring vedtak navnesak

​Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 har Utvalg for miljø, plan og ressurs i møte 14.12.2017 vedtatt&#... (05.01.2018)

Kommuneplanens samfunnsdel 2017- 2027

​Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2017. Kommunestyret ... (20.12.2017)

Vedtatt - Plan 2163 Detaljregulering for Fridtjof ...

​Plan for bygging av kombinert bolig-, forretning- og tjenesteytingsbygg i Fridtjof Nansens gate 8 m... (15.01.2018)

Vedtatt - Plan 2168 Detaljregulering for fortau i ...

​Plan for utvidelse av areal til veiformål for etablering av sammenhengende fortau fra Nordlandsveie... (15.01.2018)

Vigsel i Rana kommune

I fra 1. januar 2018 er det kommunen som foretar vigsler. En kommunal vigsel er en enkel seremoni. D... (09.01.2018)

Offentlig ettersyn - Plan 2165 Detaljregulering fo...

​Forslaget åpner for bygging av inntil 50 boenheter

(20.12.2017)

Offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøskut...

​Offentlig ettersyn: - Rekreasjonsløyper for snøskuter, med kart, konsekvensutredning og lokal f... (19.12.2017)

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for fv. 12 Ga...

​For å bedre forholdene for gående og syklende legges det opp til et nytt gang- og sykkelanlegg lang... (19.12.2017)

Kongens fortjenestemedalje til Tor Jacobsen

​Forfatter og journalist Tor Jacobsen fikk 6. desember overrakt Hans Majestet kongens fortjenestemed... (18.12.2017)

Høring - Planprogram, kommunedelplan tilflytting, ...

​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legger Rana kommune herved fram forslag til ... (13.12.2017)

Slik får du en sikker Jul

​Julen er høytid for hygge og gode tradisjoner. Men Julen er også høysesong for brann. Med noen... (11.12.2017)

Navneforslag - ny gate - Lappheia

I forbindelse med utbygging av området i reguleringsplan Lappheia reises navnesak med hjemmel i Lov ... (05.01.2018)

Vedtekter SFO fra skoleåret 2018-2019

Høringsbrev - nye vedtekter SFO 2018Iht. vedtak i kommunestyremøte 16.11.2017 sak 107/17 sendes fors... (18.01.2018)

Feietjenesten godkjenner ikke lenger løse stiger

Fram til nå har Brann- og redningstjenesten akseptert at feierne i Rana benytter takstige uten typeg... (29.12.2017)

Opprettet: 20.03.2013 12:58