Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

WSP-rapport om Rana ungdomsskole overlevert til kommunen

Jørgensen, Kari Endret:17.09.2018 11:13
WSP-rapport%20om%20Rana%20ungdomsskole

​WSP-rapport om Rana ungdomsskole

​WSP-Norge har på oppdrag for Rana kommune gjennomgått areal og funksjonsprogram med en mulig løsning for bygningsmassen for nåværende Moheia videregående skole, Mo ungdomsskole og idrettsanlegget som til sammen kan utgjøre den nye Rana ungdomsskole.

Rapporten foreligger nå 31. januar, og er av kommunaldirektør for oppvekst og kultur Lillian Nærem blitt distribuert til de tillitsvalgte og skoleledelsene.

​Rapporten fra WSP-Norge skal sammen med innspillene fra den enkelte skole gå videre til SPINN arkitekter som skal tegne det nye skoleanlegget.

Målet har vært:

  • Lage tilrettelegging for god pedagogikk
  • Innrede den nye skolen på en variert og mer spennende enn tradisjonell måte
  • Få til en oppdatert spesialpedagogisk enhet
  • Få plass til pedagogisk-psykologisk tjeneste

Rapporten vil sammen med tabellarisk oppsummering og samlet innspill fra de fire skolene, PPT og skolehelsetjenesten gå videre til SPINN Arkitekter, som på bakgrunn av vil dette komme med konkrete forslag og få tegnet dette inn, etter innspillene.

Det antydes løsningsforslag for hvordan skolebyggene skal tas i bruk og det er oversikt over aktuelle ombygginger som må til, i rapporten.  Rapporten bygger på brukerprosesser med aktuelle brukere og referansepersoner. Det har vært gjennomført flere workshops med arbeidsgruppen for Rana U og elevworkshop for å få hensiktsmessige funksjoner. Det er også gitt pedagogiske føringer fra WSP på hvordan bygningene kan tilrettelegges for en framtidsrettet ungdomsskole i Rana.  Hensikten er å få til et motiverende og godt læringsmiljø for de fremtidige ungdomsskoleelevene på Mo.

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur Lillian Nærem har sendt rapporten ut til de tillitsvalgte og skoleledelsen og har invitert til et drøftingsmøte førstkommende mandag (5.2.2018) for å se nærmere på WSP-rapporten og hvilke muligheter som ligger i den, og for å avdekke eventuelle forbedringsmuligheter, slik at arkitektene får et best mulig arbeidsgrunnlag. Rapporten har ikke tatt inn i seg alle de innspillene som kom gjennom arbeidsmøtene, men alle kommentarer og innspill fra skolene, PPT og skolehelsetjenesten blir lagt ved rapporten når det videre arbeidet skal gjennomføres.

Opprettet: 31.01.2018 13:58