Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Vedtatt plan for veteraner i Rana

Gisnås, Geir Endret:05.11.2019 16:02
NATO%20respons

​Rana kommunestyre vedtok tirsdag 5. november enstemmig "Veteranplan for Rana"

Det er utarbeidet en kommunal handlingsplan for veteraner i Rana kommune på bestilling fra Rana kommunestyre.

I Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) blir norske kommuner oppfordret til å utvikle kommunale eller interkommunale veteranplaner som skal sikre at veteraner fra internasjonale operasjoner blir fulgt opp både før, under og etter utenlandstjeneste.

Veteranplan for Rana kommune har som mål å sette fokus på, og utvikle lokale tiltak, som fremmer anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og pårørende i Rana.

Veteranplan for Rana kommune har fokus på tre satsingsområder; anerkjennelse, kompetanseheving og samarbeid.

Planen inneholder en oversikt over ressurser som er relevante for å håndtere de utfordringene man kan møte, og en tiltaksdel med konkrete forslag.

Utarbeidelsen av forslaget til veteranplan er et resultat av et samarbeid med kommuneoverlegen og Norske veteraner i internasjonale operasjoner (NVIO), og innspill fra Helgelandssykehuset og Heimevernet. I tillegg er fastlegene gjort kjent med planen gjennom møte med kommunelegen. Veteraner_03 kopi.jpg

Opprettet: 05.11.2019 14:53