Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vedtatt - Plan 2168 Detaljregulering for fortau i Toranesgata

Klaudiussen, Kristin Brekke Endret:15.01.2018 11:24
2168%20Bilde%20vedtatt%20plan

​Plan for utvidelse av areal til veiformål for etablering av sammenhengende fortau fra Nordlandsveien til Vikabakken

​Etablering av fortau i Toranesgata inngår som ett av flere prioriterte trafikksikkerhetstiltak i kommunen, jf. Trafikksikkhetsplanen for Rana 2016-2019. Hensikten med denne planen er å legge til rette for dette tiltaket og herved sikre skoleveien for barn og ungdommer i området.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/Utvalg for miljø, plan og ressurs, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no
Klagefrist er 3 uker fra annonsert eller 3 uker fra mottatt brev til berørte parter.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning (PBL. kap. 15) må være fremsatt skriftlig og levert kommunen innen tre år fra denne kunngjøring.

Opprettet: 20.12.2017 09:56