Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vedtatt - Plan 2163 Detaljregulering for Fridtjof Nansens gate 8

Klaudiussen, Kristin Brekke Endret:15.01.2018 11:23
2163%20Bilde%20vedtatt%20plan

​Plan for bygging av kombinert bolig-, forretning- og tjenesteytingsbygg i Fridtjof Nansens gate 8 med fasadeutforming og byggehøyde.

​Planforslaget legger til rette for bygging av kombinert bolig-, forretning- og tjenesteytingsbygg i Fridtjof Nansens gate 8. Forslaget er tilpasset et planlagt byggeprosjekt i 6 etasjer med tilbaketrekking fra og med kote 21.52 mot Kirkegata. Det planlegges publikumsrettet virksomhet i deler av byggets 1. og 2. etasje og boenheter i etasjene over.

Planforslaget omfatter også størstedelen av kvartalets bakgård. Forslaget åpner for at bakgården kan underbygges med parkeringsanlegg. Dette under forutsetting av felles uteoppholdsareal på bakkeplan. Toplansløsningen i bakgården er ikke en del av prosjektet. Reguleringen åpner kun for en fremtidig mulighet dersom gårdeierne rundt kvartalet blir enige om en slik løsning.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/Utvalg for miljø, plan og ressurs, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no
Klagefrist er 3 uker fra annonsert eller 3 uker fra mottatt brev til berørte parter.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning (PBL. kap. 15) må være fremsatt skriftlig og levert kommunen innen tre år fra denne kunngjøring.

Opprettet: 20.12.2017 10:23