Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vedtak plan 8071, detaljregulering for fv.12 gang- og sykkelvei fra Gamle Nesnaveien til Stor-Alteren

Hiller, Stein Ivar Endret:13.04.2018 12:48
8071_gang_og_sykkelvei_fv12

​Formålet med planen er å forbedre trafikksikkerheten, spesielt med tanke på myke trafikanter langs fylkesvei 12.

​Ved å anlegge gang- og sykkelveg fra gamle Nesnaveien til Stor-Alteren vil det bli tryggere for de myke trafikantene å ferdes langs vegen. Planan vil legge bedre til rette for i større grad å bruke sykkel som transmiddel på denne strekningen. Bussholdeplasser er også en integert del av planan.

Klage på vedtatt plan kan sendes skrftlig til Rana kommune pr. post eller e-post innen 04.05.2018

(Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no)

Opprettet: 13.04.2018 12:23