Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - plan 3080 detaljregulering for Stormoen

Aabø, Magnhild Heidi Endret:01.02.2020 00:20
Planområdet

​Planområde

​Planen skal legge til rette for etablering av en battericellefabrikk. Fabrikken vil være plasskrevende og 700 daa av planområdet vil bli regulert til industri.

Arbeidet med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for battericellefabrikken er satt i gang, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Og med dette følger også at forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som er viktige for miljø og samfunn og hvilke utredninger det er behov for. Planprogrammet nevner også aktuelle alternativer for lokalisasjon og gjør rede for planprosessen både med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

Reguleringsplanen blir fremmet av forslagsstiller Freyr AS og utarbeidet av plankonsulent Norconsult AS

Har du innspill til planarbeidet?

Dersom du har innspill eller merknader til planarbeidet eller til selve planprogrammet, må du sende det inn før 31. januar 2020. Send det da til Norconsult AS

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Tuva Daae ved Norconsult AS, tlf. 75 12 94 02

Planprogrammet ligger digitalt under "Dokumenter". Trykte utgaver av planprogrammet ligger tilgjengelig på servicetorget og Rana bibliotek. 

Opprettet: 03.12.2019 13:23